πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019

ΟΙ ΑΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΓΙΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ

25/12 – Χριστούγεννα:

Ημέρα υποχρεωτικής αργίας τόσο για το Δημόσιο, όσο και για τον Ιδιωτικό τομέα

  1. Απαγορεύεται η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση των μισθωτών.
  2. Αρχίζει από την 00.00 ώρα του μεσονυχτίου της εν λόγω ημέρας και διαρκεί μέχρι τις 24.00 της ίδιας ημέρας. 
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
– Για ορισμένες επιχειρήσεις, λόγω του αντικειμένου τους
Π.χ. ξενοδοχεία, περίπτερα, φυλάξεις, τηλεπικοινωνίες, μεταφορά προσώπων και πραγμάτων κλπ
– Δυνατή η απασχόληση, κατόπιν αδείας από την Επιθεώρηση Εργασίας, για επείγουσες εργασίες, λόγω του είδους των προϊόντων ή της εποχής ή που δε δύναται να γίνουν σε άλλη ημέρα
Π.χ. για απογραφή εμπορευμάτων, για εποχικές εργασίες, για ύλες που υπόκεινται σε φθορά κλπ
ΑΜΟΙΒΗ
Αν ο μισθωτός δεν εργαστεί
  • Εφόσον αμείβεται με ημερομίσθιο,
δικαιούται ένα καταβαλλόμενο ημερομίσθιο
(γιατί η μη απασχόλησή του επιβάλλεται από το νόμο και δε βαρύνει αυτόν) –
  • Εφόσον αμείβεται με μισθό,
δε δικαιούται πρόσθετη αμοιβή
(γιατί η αμοιβή της εν λόγω ημέρας περιλαμβάνεται στο μισθό του)

Αν ο μισθωτός εργαστεί
  • Εφόσον αμείβεται με ημερομίσθιο,
δικαιούται ένα καταβαλλόμενο ημερομίσθιο
+ προσαύξηση αυτού κατά 75% (η οποία υπολογίζεται επί του νομίμου ημερομισθίου του) –

  • Εφόσον αμείβεται με μισθό
Αν εργάζεται σε επιχείρηση που λειτουργεί νόμιμα κατά την εν λόγω ημέρα,
Δικαιούται μόνο την προσαύξηση του 75% για όσες ώρες εργαστεί (η οποία υπολογίζεται επί των νομίμων αποδοχών του) –
Αν εργάζεται σε επιχείρηση που εκτάκτως λειτουργεί κατά την εν λόγω ημέρα με άδεια ή λειτουργεί παράνομα,
Δικαιούται το 1/25 του καταβαλλόμενου μισθού του
+ προσαύξηση αυτού του 75% (η οποία υπολογίζεται επί των νομίμων αποδοχών του) –
26/12 – 2η ημέρα των Χριστουγέννων (και για τον Ιδιωτικό τομέα)
1/1 – Πρωτοχρονιά
6/1 – Θεοφάνεια
Αργίες : μόνο για το Δημόσιο τομέα
Εργάσιμες εορτές : για τον Ιδιωτικό τομέα δηλαδή:
  1. Επιτρέπεται η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση των μισθωτών, χωρίς την υποχρέωση καταβολής πρόσθετης αμοιβής.
  2. Αν ο μισθωτός απουσιάσει αυθαίρετα, θεωρείται αδικαιολογήτως απών.
Αν έχουν οριστεί ως ημέρες αργίας από επιχειρησιακή συνήθεια, κανονισμό, ατομική σύμβαση ή έθιμο, ο μισθωτός που θα εργαστεί δικαιούται =
Ο αμειβόμενος με ημερομίσθιο, δεν αμείβεται επιπροσθέτως, εκτός αν έχει οριστεί το αντίθετο –
Ο αμειβόμενος με μισθό, δε λαμβάνει πρόσθετη αμοιβή.
Αν η επιχείρηση παρέμενε κλειστή, αλλά φέτος αποφάσισε να λειτουργήσει, ο μισθωτός που θα εργαστεί δικαιούται =
Ο αμειβόμενος με ημερομίσθιο, ένα καταβαλλόμενο ημερομίσθιο –

Ο αμειβόμενος με μισθό, 1/25 του καταβαλλόμενου μισθού του
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();