πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019

Κινητικότητα: Ποιες μετατάξεις επηρεάζει η συμπλήρωση διετίας

Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις αναφορικά με την συμπλήρωση διετίας μπορεί να γίνει μια μετάταξη ή απόσπαση με το νέο πλαίσιο που διέπει το ενιαίο σύστημα κινητικότητας στο Δημόσιο. Υπενθυμίζεται ότι, όπως ανέδειξε με ρεπορτάζ της η aftodioikisi.gr, ένας διοριζόμενος αδυνατούσε να μετακινηθεί εάν πρώτα δεν συμπλήρωνε δύο έτη από την πρόσληψή του, καθώς οι προβλέψεις του ενιαίου συστήματος μετατάξεων, που θεσπίστηκαν με το νόμο 4440/2016, επικρατούσαν κάθε άλλης διάταξης.
Η συγκεκριμένη προϋπόθεση αναδιατυπώθηκε με νέο άρθρο στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Βουλή και το οποίο ξεκαθαρίζει το τοπίο.
Έτσι λοιπόν η συμπλήρωση διετίας αποτελεί βασική προϋπόθεση από διορισμό, και προηγούμενη μετάταξη ή απόσπαση, ωστόσο προστίθενται εξαιρέσεις. Αναλυτικότερα, το προτεινόμενη άρθρο προβλέπει:
Ως προϋπόθεση για μια μετακίνηση την συμπλήρωση διετίας από διορισμό ή, εφόσον ο διορισμός έγινε με μοριοδότηση λόγω εντοπιότητας, την συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου παραμονής, καθώς και από προηγούμενη μετάταξη για τη διενέργεια νέας μετάταξης ή απόσπασης και από προηγούμενη απόσπαση για τη διενέργεια νέας απόσπασης ή μετάταξης. Η συμπλήρωση διετίας απαιτείται και από τον χρόνο έναρξης προηγούμενης μετάταξης ή απόσπασης.
  • Εξαίρεση από την συμπλήρωση διετίας από προηγούμενη μετάταξη ή απόσπαση προβλέπεται για όσους αποσπώνται ή μετατάσσονται σε υπηρεσία απομακρυσμένης – παραμεθόριας περιοχής και ορεινού – νησιωτικού Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού, καθώς και για όσους μετατάσσονται αμοιβαία και όσοι αποσπώνται για συνυπηρέτηση ή αποσπώνται ή μετατάσσονται για λόγους υγείας. Ακόμη, αν η υποχρέωση παραμονής αφορά νομό, νησί ή παραμεθόριο περιοχή είναι δυνατή η συμμετοχή του υπαλλήλου σε διαδικασίες επιλογής για μετάταξη ή απόσπαση σε υπηρεσίες εντός των ορίων της περιοχής όπου υφίσταται η δέσμευση, εφόσον ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει το ήμισυ του υποχρεωτικού χρόνου παραμονής. Ειδικά στην περίπτωση της συνυπηρέτησης συζύγων, επιτρέπεται η μετάταξη ή η απόσπαση σε υπηρεσία άλλης περιοχή, εφόσον ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει το ήμισυ του υποχρεωτικού χρόνου παραμονής.
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, όπως έχει γράψει η aftodioikisi.gr, δυνατότητα άμεσων αμοιβαίων μετατάξεων, χωρίς την απαίτηση συμπλήρωσης διετίας, παρέχεται στους επιτυχόντες της 3Κ/2018 προκήρυξης του ΑΣΕΠ.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();