πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020

Πρώην αντιδήμαρχος και δύο δημοτικοί υπάλληλοι κατηγορούνται για παράβαση καθήκοντος

Στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου κατηγορούμενοι για παράβαση καθήκοντος από κοινού θα καθίσουν την 21η Φεβρουαρίου 2020 ο πρώην προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, κ. Εμμ. Παϊτάκης, ο πρώην αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Ν. Τσουκαλάς και ο κ. Αντώνιος Παγκάς, που βρέθηκαν κατηγορούμενοι μετά από αναφορά του επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Τους αποδίδεται συγκεκριμένα, ότι ως υπεύθυνοι για την συγκέντρωση και αποστολή στοιχείων στην υπηρεσία επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, βαρυνόμενοι να λαμβάνουν κάθε νόμιμο μέτρο για την διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η υποχρέωση φύλαξης, διατήρησης και υποβολής στην υπηρεσία του επιτρόπου όλων των παραστατικών στοιχείων προηγούμενων διαχειρίσεων, τα οποία συνέχονται ούτως ή άλλως με τις επόμενες διαχειριστικές περιόδους, να παρακώλυσαν τον κατασταλτικό έλεγχο και τον καταλογισμό ελλειμμάτων στους δημόσιους υπόλογους.

Ποιος έλεγχος όμως ήταν αυτός;
Οι κατηγορούμενοι φέρονται να μην παρέδωσαν στην υπηρεσία του επιτρόπου στοιχεία που τους ζητήθηκαν γύρω από την διαχείριση της Δηµοτικής Επιχείρησης Τουρισµού – Αθλητισµού – Πολιτισµού – Κοινωνικής Πρόνοιας και Ανάπτυξης Δήµου Αρχαγγέλου (Δ.Ε.Α.)», για τα οικονομικά έτη 2007 – 2010, το μετοχικό κεφάλαιο της οποίας ανήκε εξ ολοκλήρου στον πρώην Δήμο Αρχαγγέλου ήτοι αντίγραφα απολογισμού ή ισολογισμού, συνοδευόμενο από σχετικές εκθέσεις και πράξεις αρμοδίων οργάνων, εκθέσεις των ορκωτών λογιστών-ελεγκτών, χρηματικά εντάλματα πληρωμής και τα γραμμάτια είσπραξης, τη σύνθεση του δημοτικού συμβουλίου και της δημαρχιακής επιτροπής κατά το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα, με πλήρη στοιχεία καθώς και κατάσταση των υπολόγων με την πράξη ανάθεσης καθηκόντων σε αυτούς και την οικεία βεβαίωση ανάληψης υπηρεσίας, ταμειακό απολογιστικό πίνακα, βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος όπου κατατίθενται χρήματα διαθέσιμα από τους ανωτέρω οργανισμούς και τα νομικά τους πρόσωπα για το χρηματικό υπόλοιπο κατά την 31η Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου έτους καθώς και αντίγραφα των κινήσεων των λογαριασμών αυτών, τελική κατάσταση του λογαριασμού χρηματικής διαχείρισης και ανάλυσης του χρηματικού υπολοίπου σε μετρητά και αντίτιμα κ.α.
Τα ανωτέρω στοιχεία ήταν αναγκαία προκειμένου να διενεργηθεί κατά προτεραιότητα έκτακτος διαχειριστικός κατασταλτικός έλεγχος της εταιρείας…
Και η συγκεκριμένη εξέλιξη πραγματικά ξενίζει αν αναλογιστεί κανείς τον σάλο που είχε προκληθεί στην κοινή γνώμη για το γεγονός ότι τα λογιστικά στοιχεία της συγκεκριμένης εταιρείας είχαν χαθεί….
Η περιβόητη συγκεκριμένα υπόθεση του «χαμένου σκληρού δίσκου» της εταιρείας άρχισε να ερευνάται από την Εισαγγελική Αρχή την 12η Φεβρουαρίου 2012, μετά από αυτεπάγγελτη επέμβαση του τότε Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου, για την διαπίστωση τυχόν τελέσεως ποινικά κολάσιμων πράξεων από δημόσιους λειτουργούς μετά από δημόσιες καταγγελίες για την «εξαφάνιση» του σκληρού δίσκου του λογιστηρίου της αµιγούς Δηµοτικής Επιχείρησης του πρώην Δήµου Αρχαγγέλου.
5 χρόνια μετά η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο καθόσον οι λογιστικές πραγματογνωμοσύνες που παραγγέλθηκαν για να αποτυπωθεί η οικονομική διαχείριση της επιχείρησης, έπεσαν στο «κενό», ελλείψει σχετικών στοιχείων!
Η Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου αλλά και οι πραγματογνώμονες έκριναν συγκεκριμένα ότι είναι παντελώς αδύνατη η εξαγωγή συμπερασμάτων για τυχόν ζημία της επιχείρησης, από τη στιγμή που δεν υφίστανται λογιστικά στοιχεία με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ασκηθεί δίωξη για κακούργημα, ενώ περαιτέρω κρίθηκε ότι τυχόν διάπραξη του αδικήματος της υπεξαγωγής εγγράφων από υπάλληλο έχει υποπέσει ήδη σε 5ετή παραγραφή! Η υπό τον κ. Γιώργο Χατζημάρκο, μείζων μειοψηφία στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ρόδου, το έτος 2012, είχε καταγγείλει δηµοσίως την «εξαφάνιση» σκληρών δίσκων που περιείχαν τη λογιστική απεικόνιση του ταµείου της συγκεκριµένης επιχείρησης.
Σύµφωνα µε τον Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων η ανωτέρω επιχείρηση όφειλε να είχε µετατραπεί µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2010 σε κοινωφελή επιχείρηση.
Αφού πέρασαν πέντε µήνες από την ανάληψη των καθηκόντων της τότε δηµοτικής αρχής κι ενώ ουσιαστικά η εταιρεία δεν υφίστατο από την 1η Ιανουαρίου 2011, αποφασίστηκε, χωρίς να έχει κινηθεί επίσηµη διαδικασία για την παράδοση παραλαβή των όποιων περιουσιακών της στοιχείων, να εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη για τη λύση της.
Την 26η Μαΐου 2011 ο τότε γενικός γραµµατέας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αιγαίου εξέδωσε τη σχετική απόφαση και διέταξε ταυτόχρονα την εκκαθάρισή της.
Την 21η Ιουνίου 2011 το δηµοτικό συµβούλιο Ρόδου, σε τακτική του συνεδρίαση, αποφάσισε οµοφώνως (οι δηµοτικοί σύµβουλοι της παράταξης Χατζηµάρκου είχαν αποχωρήσει), να αναθέσει την εκκαθάρισή της στους οικονοµολόγους κ.κ. Βασίλειο Παπαβασιλείου και Λίνα Παπατσή.
Οι τελευταίοι επεδίωξαν να αναλάβουν καθήκοντα πλην όµως διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε ισολογισµός εκκαθάρισης για την οικονοµική διαχείριση του 2010 µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να εκδώσουν ισολογισµό έναρξης της εκκαθάρισης και όταν ζήτησαν στοιχεία από τον λογιστή (εξωτερικό συνεργάτη) της εταιρείας, τους δηλώθηκε ότι δεν υπήρχαν.
Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που περιελάµβανε τα οικονοµικά στοιχεία και το πρόγραµµα λογιστηρίου της, ο οποίος βρισκόταν στα γραφεία της ΔΕΥΑ, δεν ξεκινούσε και τότε µε τη συνδροµή της υπηρεσίας µηχανογράφησης διαπιστώθηκε ότι έλειπαν οι σκληροί δίσκοι.
Οι δύο εκκαθαριστές αποφάσισαν να υποβάλουν την παραίτησή τους αφού ενηµέρωσαν τους αρµόδιους της δηµοτικής αρχής. Σε έγγραφο των οικονομικών υπηρεσιών που είχε παραδοθεί στον τότε αντιδήμαρχο επί των Οικονομικών κ. Ν. Τσουκαλά αναφέρεται με σαφήνεια ότι δεν υπάρχουν στοιχεία γιατί οι δίσκοι έχουν… “εξαφανιστεί”. Ανάλογη τύχη είχε εξάλλου και η πειθαρχική δικογραφία, που σχηματίστηκε μετά την ολοκλήρωση της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης στο τμήμα πληροφορικής του Δήμου Ρόδου για την υπόθεση της «εξαφάνισης» του σκληρού δίσκου.
Ο έλεγχος περιορίστηκε στην αναζήτηση ευθυνών αποκλειστικά και μόνο μεταξύ των υπαλλήλων του τμήματος πληροφορικής του Δήμου Ρόδου, που είχαν την ευθύνη για τη διαχείριση και επισκευή των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Από την πειθαρχική έρευνα προέκυψε ότι ο επίμαχος σκληρός δίσκος… βρέθηκε!!
Είχε εγκατασταθεί συγκεκριμένα και φέρεται να χρησιμοποιείται στο γραφείο της νομικής υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου!!
Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας διενεργήθηκε πραγματογνωμοσύνη από ειδικό σε θέματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, που όρισε ο Πταισματοδίκης Αθηνών.
Από την έρευνα που διενήργησε ο πραγματογνώμονας σε δίσκο που κατασχέθηκε από δημοτική αποθήκη στον Αρχάγγελο δεν κατέστη δυνατή η ανάκτηση στοιχείων, που αφορούν στην οικονομική διαχείριση της εταιρείας από τους σκληρούς δίσκους, που του παραδόθηκαν.
Ασφαλή συμπεράσματα έτσι αλλά και στοιχεία για την διαχείριση της εταιρείας δεν φέρεται να υπάρχουν.
Στο μεταξύ πάγωσε και ο καθολικός διαχειριστικός έλεγχος που παραγγέλθηκε το έτος 2012 στην οικονοµική διαχείριση της από το Ελεγκτικό Συνέδριο εν αναμονή υποβολής των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης, που πάντως δεν υπάρχουν στο σύνολό τους.
Και πλέον υπόλογοι φέρονται εκείνοι που ούτως ή άλλως δεν μπορούσαν να βρούν τα αιτούμενα από το Ελεγκτικό Συνέδριο στοιχεία!!!

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();