πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΤΟΥΣ

Της Έλενας Στοφόρου, Δικηγόρου*.

Αρκετά συχνά παρατηρείται το φαινόμενο, οι εργοδότες να μην καταβάλουν εγκαίρως ή και καθόλου τις δεδουλευμένες αποδοχές των εργαζομένων. Η καθυστέρηση αυτή μπορεί να διαρκεί από λίγες μέρες έως αρκετούς μήνες, γεγονός που καθιστά δυσχερή τη θέση των εργαζομένων, οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και να καλύψουν τις βιοτικές τους ανάγκες.

Η εργατική νομοθεσία θωρακίζει το δικαίωμα των εργαζομένων για καταβολή του μισθού τους. Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι έχουν τις παρακάτω δυνατότητες:
Α. Προσφυγή στην Επιθεώρηση Εργασίας

Ο εργαζόμενος μπορεί να προσφύγει στην Επιθεώρηση Εργασίας και να υποβάλει σχετική καταγγελία, αιτούμενος την καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών του. Η Επιθεώρηση Εργασίας επιλαμβάνεται της διαφοράς στο πλαίσιο μιας συμφιλιωτικής διαδικασίας. Ακόμη όμως και αν επιβεβαιώσει την ύπαρξη οφειλομένων αποδοχών, δεν μπορεί να αναγκάσει τον εργοδότη να προβεί σε καταβολή αυτών. Έχει όμως τη δυνατότητα να επιβάλει διοικητικές κυρώσεις στον εργοδότη.

Β. Άσκηση αγωγής

Ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στα αρμόδια δικαστήρια αιτούμενος την καταβολή των οφειλόμενων δεδουλευμένων αποδοχών του. Παράλληλα μπορεί να ζητήσει αποζημίωση και για κάθε άλλη ζημία που του προξένησε η καθυστέρηση καταβολής.

Γ. Επίσχεση Εργασίας

Μία άλλη δυνατότητα που παρέχει ο νόμος στον εργαζόμενο είναι η άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης εργασίας. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο εργαζόμενος παύει να προσφέρει τις υπηρεσίες του μέχρι να την πλήρη καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών του. Παράλληλα, διατηρεί αξίωση αμοιβής και για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο βρίσκεται σε νόμιμη επίσχεση. Το δικαίωμα επίσχεσης ασκείται με δήλωση του εργαζομένου προς τον εργοδότη. Αρκεί και η προφορική δήλωση αυτού, αν και για μεγαλύτερη ασφάλεια προκρίνεται η περιβολή αυτής σε έγγραφο τύπο.

Αναφορικά με το δικαίωμα επίσχεσης, πρέπει να επισημανθεί ότι δεν πρέπει να ασκείται καταχρηστικά. Σύμφωνα λοιπόν με την νομολογία, προϋπόθεση για να μην θεωρηθεί καταχρηστική η άσκηση του είναι η ύπαρξη αξιόλογης καθυστέρησης καταβολής μισθού. Παράλληλα εξετάζεται, η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, καθώς και οι προσπάθειες που τυχόν καταβάλλονται από την πλευρά του εργοδότη προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.

Δ. Αξίωση καταβολής αποζημίωσης λόγω καταγγελίας

Η μη καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών, εφόσον υπερβαίνει τους δύο μήνες, μπορεί να θεωρηθεί ως μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας. Στην περίπτωση αυτή, ο εργαζόμενος δικαιούται να θεωρήσει τη συμπεριφορά του εργοδότη ως άτακτη καταγγελία της σύμβασης εργασίας του και να αξιώσει την καταβολή αποζημίωσης. Παράλληλα, διατηρεί και την αξίωσή του για καταβολή των οφειλόμενων δεδουλευμένων αποδοχών.

Επισημαίνεται ότι όλα τα ανωτέρω δικαιώματα, πλην του τελευταίου, δεν λύουν τη σύμβαση εργασίας. Ακόμη δε και αν ο εργοδότης καταγγείλει τη σύμβαση κατόπιν της άσκησης ενός εκ των δικαιωμάτων αυτών από τον εργαζόμενο, η καταγγελία αυτή θα θεωρείται άκυρη ως καταχρηστική.

* Η Έλενα Στοφόρου είναι Δικηγόρος, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Εργατικό Δίκαιο ενώ επιπλέον, αποτελεί συνεργάτη της δικηγορικής εταιρίας ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();