πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020

Εργατικό ατύχημα σε Ο.Τ.Α.: Οι υποχρεώσεις του εργοδότη – Τα δικαιώματα του υπαλλήλου

Τον τελευταίο καιρό μορφή επιδημίας λαμβάνουν τα εργατικά ατυχήματα εργαζομένων στους Ο.Τ.Α., με αποτέλεσμα να υπάρχει διάχυτη ανησυχία για τις συνθήκες υπό τις οποίες προσφέρουν την εργασία τους ορισμένες κατηγορίες υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. Μάλιστα, η ανησυχία αυτή έχει εκφραστεί μέσω των σχετικών ανακοινώσεων πολλών σωματείων εργαζομένων, αλλά και της ίδιας της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Τι είναι όμως το εργατικό ατύχημα και τι πρέπει να γίνεται σε περίπτωση τέτοιου ατυχήματος εις βάρος εργαζομένου;

Στο άρθρο 8 του Α.Ν.1846/51 ως εργατικό ατύχημα ορίζεται «το εν τη εργασία ή εξ αφορμής ταύτης βίαιον συμβάν και την επαγγελματική ασθένεια». Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με τη νομολογία των Δικαστηρίων ως εργατικό ατύχημα χαρακτηρίζεται ο θάνατος ή η ανικανότητα προσώπου για εργασία που προκλήθηκε από ένα βίαιο περιστατικό που έγινε κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξαιτίας αυτής. Σαν τέτοιο περιστατικό θεωρείται κάθε βίαιο εξωτερικό γεγονός που προκάλεσε την πάθηση ή βλάβη ή την επιδείνωση προϋπάρχουσας νόσου, εφόσον έγινε κατά την εκτέλεση της εργασίας ή με αφορμή αυτή και συνδέεται με την εργασία άμεσα ή έμμεσα σε σχέση αιτίου και αποτελέσματος. Σήμερα αρκετά Δικαστήρια υιοθετούν αρκετά διευρυμένη προσέγγιση για να καθορίσουν τις περιπτώσεις που ένα βίαιο συμβάν οφείλεται στην εργασία του εργαζόμενου. Ήδη, το epoli.gr έχει παρουσιάσει μία πρωτοποριακή απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, το οποίο δέχθηκε ότι το έμφραγμα που υπέστη εργαζόμενος και οδήγησε στον θάνατό του, οφείλεται σε έντονο εργασιακό άγχος και συνεπώς συνιστά εργατικό ατύχημα.  
Εξάλλου, για τον προσδιορισμό της έννοιας «εργασία», θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε εργασία η οποία, κατά εντολή εργοδότη, παρέχεται από τον εργαζόμενο ακόμα και εάν αυτή είναι πέρα από τα καθήκοντά του που απορρέουν από το συμβατικό ή από τον νόμο προσδιοριζόμενο καθηκοντολόγιό του. Συνεπώς εργατικό ατύχημα θεωρείται και το ατύχημα που συνέβη σε εργαζόμενο ενόσω αυτός εκτελούσε εργασία άσχετη με τα καθήκοντά του, αρκεί ο εργαζόμενος να ενεργούσε κατ’ εντολή του εργοδότη του
Ο ΕΦΚΑ κατηγοριοποιεί τα εργατικά ατυχήματα σε τρεις κατηγορίες: (α) εκείνα που συμβαίνουν κατά την εκτέλεση της εργασίας σαν άμεση συνέπεια αυτής, (β) εκείνα που συμβαίνουν με αφορμή την εργασία, δηλαδή εκτός του τόπου και του χρόνου εργασίας, με την προϋπόθεση να έχουν έστω και έμμεση σχέση με την εργασία και (γ) εκείνα που οφείλονται σε επαγγελματική ασθένεια.

Τι πρέπει να γίνει μόλις συμβεί εργατικό ατύχημα σε εργαζόμενο Ο.Τ.Α.;
Ο Ο.Τ.Α. υποχρεούται να δηλώσει αυτό: (α) στην οικεία Αστυνομική Αρχή αμέσως, (β) στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας μέσα σε 48 ώρες, (γ) προκειμένου να αναγνωριστεί το ατύχημα από τον ΕΦΚΑ ως εργατικό θα πρέπει να αναγγελθεί εντός πέντε (5) ημερών στις Υπηρεσίες του από τον εργοδότη ή τον αντιπρόσωπο του, από τον παθόντα και σε περίπτωση αδυναμίας του ή θανάτου του, από τα πρόσωπα που αποκτούν δικαίωμα απ' αυτό, από τον γιατρό που έδωσε τις πρώτες βοήθειες και από οποιοδήποτε τρίτο που έλαβε γνώση. Η δήλωση μπορεί να είναι γραπτή ή προφορική και συντάσσεται από την αρμόδια Υπηρεσία. Στη δήλωση πρέπει να μνημονεύεται συγκεκριμένα το ατύχημα και ταυτόχρονα περιγράφονται τα περιστατικά τα οποία το καθιστούν εργατικό. Η αναγγελία ατυχήματος στον ΕΦΚΑ πρέπει να γίνει μέσα σε 5 μέρες από το ατύχημα. Ο γιατρός όμως και κάθε υπάλληλος του ΕΦΚΑ πρέπει να το αναγγείλουν το ατύχημα μέσα σε 24 ώρες από τότε που έλαβαν γνώση.

Ποια είναι τα δικαιώματα του εργαζομένου Ο.Τ.Α. που υπέστη εργατικό ατύχημα:
(α) Δικαίωμα σε ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη. Για τους εργαζόμενους σε Ο.Τ.Α. οι σχετικές δαπάνες καταβάλλονται από τον ΕΦΚΑ.
(β) Δικαίωμα σε επίδομα ασθενείας. Ο εργαζόμενος δικαιούται επίσης κατά το διάστημα της ανικανότητας επίδομα ασθενείας. Αν υφίσταται διαφορά στις αποδοχές δικαιούται να λάβει ως αποζημίωση αυτή τη διαφορά.
(γ) Σε περίπτωση θανάτου λόγω εργατικού ατυχήματος οι συγγενείς του θανόντος που διατρέφονται από αυτόν έχουν υπό προϋποθέσεις το δικαίωμα να ζητήσουν να τους επιδικαστεί το ποσό που ο θανών θα συνεισέφερε στη διατροφή τους. Αυτό ισχύει κυρίως σε περιπτώσεις εργαζομένων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, οι οποίες λύθηκαν εξαιτίας του θανάτου.    
(δ) Δικαίωμα χρηματικής ικανοποίησης για την ηθική βλάβη ή την ψυχική οδύνη των συγγενών σε περίπτωση θανάτου του εργαζομένου. Η εν λόγω χρηματική ικανοποίηση επιδικάζεται από τα Δικαστήρια, σε περίπτωση που το εργατικό ατύχημα οφείλεται σε δόλο ή αμέλεια προσώπου που απασχολείται από τον εργοδότη ή αν υπάρχει παράβαση των διατάξεων για τους όρους υγιεινής και ασφάλειας.
Εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, το δικαίωμα σε χρηματική ικανοποίηση ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης και το δικαίωμα στην αναζήτηση της διαφοράς των αποδοχών ή του ποσού που στερήθηκε ο εργαζόμενος ή οι συγγενείς του εξαιτίας της ανικανότητας προς εργασία μπορούν να αναζητηθούν σε βάρος του εργοδότη κατόπιν προσφυγής στη Δικαιοσύνη.
Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();