πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020

Νόμιμες οι δαπάνες Δήμων για την πληρωμή “παρατασιούχων”

Με πρόσφατες διατάξεις, λύνονται προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί με εργαζόμενους Ο.Τ.Α., εξαιτίας κυρίως παράτασης συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που είχαν αρχικά συναφθεί για την κάλυψη έκτακτων, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
Έτσι, όπως παρουσιάζει σήμερα το epoli.gr με το ν. 4674/2020 προβλέφθηκε ότι, θεωρείται νόμιμη η σύναψη δίμηνων ή τρίμηνων συμβάσεων που συνήφθησαν από Δήμους για την κάλυψη έκτακτων, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και οι οποίες εγκρίθηκαν ως προς τη νομιμότητά τους από τις αρμόδιες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, εφόσον τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής που εκδόθηκαν έχουν εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Στο ίδιο πνεύμα θεωρούνται επίσης νόμιμες οι αποδοχές των εργαζόμενων που προσλήφθηκαν αρχικά με δίμηνες ή τρίμηνες συμβάσεις, οι οποίες εν συνεχεία παρατάθηκαν με το ν. 4351/2015.

Με τον τρόπο αυτό δίνεται οριστικά τέλος στην αμφισημία που είχε ανακύψει σχετικά με την παράταση που είχε δοθεί δυνάμει του ν. 4351/2015 σε συμβασιούχους που απασχολούνταν σε υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α., και στην οποία (παράταση) συμπεριλήφθηκαν και εργαζόμενοι με δίμηνες ή τρίμηνες συμβάσεις, που είχαν συναφθεί προς εξυπηρέτηση πρόσκαιρων, έκτακτων ή εποχικών αναγκών. 

* Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();