πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 30 Απριλίου 2020

Νέο ωράριο εργασίας Δημόσιο - ΟΤΑ, άδειες ειδικού σκοπού: Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ

Εγκύκλιο για τη λειτουργία του Δημοσίου και των ΟΤΑ, μετά και τις σχετικές ανακοινώσεις του Υφυπουργού Εσωτερικών, Θεόδωρου Λιβάνιου, εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. [ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ]
Με μία από τη σημαντικότερες προβλέψεις, αυτή των τριών ωραρίων εργασίας (7.00 π.μ, 8.00 π.μ και 9.00 π.μ, με αντίστοιχη ώρα αποχώρησης 15.00, 16.00 και 17.00), σ’ αυτήν αναλύονται θέματα σχετικά με:

Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • Η αυτοπρόσωπη παρουσία των υπαλλήλων στην υπηρεσία θα πρέπει να κυμαίνεται από 30% και να μην ξεπερνά το 40% των δυνάμενων να παρέχουν εργασία εκ περιτροπής με αυτοπρόσωπη παρουσία.
 • Οι υπάλληλοι που συνολικά θα προσέρχονται στον φορέα σε εβδομαδιαία βάση θα κληθούν κατ΄ εξαίρεση να προσέρχονται σε τρία ωράρια εργασίας και συγκεκριμένα 7.00 π.μ, 8.00 π.μ και 9.00 π.μ με αντίστοιχη ώρα αποχώρησης 15.00, 16.00 και 17.00.
 • Το εξυπηρετούμενο κοινό – οι πολίτες θα προσέρχονται στις δημόσιες υπηρεσίες μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) και εφόσον το αίτημά τους δεν δύναται να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο.
Β. ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΟΤΑΝ Ο/Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ
Για τη στοιχειοθέτηση πλέον του δικαιώματος χρήσης της άδειας ειδικού σκοπού από υπάλληλο, του οποίου/ της οποίας ο/η σύζυγος δεν εργάζεται θα πρέπει ο/η σύζυγος που δεν εργάζεται:
 • Να νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή
 • Να νοσεί από τον κορωνοϊό COVID – 19 ή
 • Να είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό 67% και άνω, σύμφωνα με απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ ή
 • Να λαμβάνει αναπηρικό επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ή
 • Να λαμβάνει σύνταξη αναπηρίας.
Γ. ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
 • Σε περίπτωση επανέναρξης λειτουργίας των σχολικών μονάδων και βάσει των στοιχείων που έχει στη διάθεσή της η αρμόδια διεύθυνση προσωπικού θα επανελέγχεται η συνδρομή των προϋποθέσεων χορήγησης της εν λόγω άδειας και εφόσον δεν στοιχειοθετείται πλέον δικαίωμα, οι υπάλληλοι αυτοί συνυπολογίζονται στους υπαλλήλους που παρέχουν εκ περιτροπής εργασία.
 • Ο υπάλληλος του Δημοσίου δεν δικαιούται την άδεια ειδικού σκοπού για τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες ο/η σύζυγος που απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα κάνει ο ίδιος χρήση της άδειας ειδικού σκοπού ή εργάζεται εξ αποστάσεως.
 • Είναι δυνατή η διακοπή της άδειας ειδικού σκοπού από τους δικαιούχους υπαλλήλους.
Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 • Δεν προβλέπεται παράταση των αποκλειστικών προθεσμιών του άρθρου 79 του ν. 4674/2020 για την ολοκλήρωση των ενεργειών απόσπασης ή μετάταξης.
 • Σχετικά με την ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας διορισθέντων υπαλλήλων, υπενθυμίζεται η δυνατότητα χορήγησης παράτασης έως και έξι μηνών για την ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.
Ε. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ COVID 19
 • Δεν απαιτείται πλέον η χορήγηση βεβαιώσεων κίνησης για μετάβαση και επιστροφή από το χώρο εργασίας.
 • Συνεχίζεται η υποχρέωση των φορέων για τη συμπλήρωση επί καθημερινής βάσεως του Παρουσιολογίου COVID 19.
Στ. ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ | Προβολή/κατέβασμα
https://www.epoli.gr/
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();