πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 6 Απριλίου 2020

Κωδικοποίηση των ΠΝΠ για τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού από τους δήμους

Κωδικοποίηση των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου για τα «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19» ειδικά σε ότι αφορά τους δήμους έγινε από τον νομικό σύμβουλο της ΚΕΔΕ Π. Ζυγούρη. Η κωδικοποίηση γίνεται ανά θεματική ενότητα και αφορά τις εξής εκδοθείσες ΠΝΠ:
– η από 11-03-2020 Π.Ν.Π (Α’ 55) με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του»
– η από 14-03-2020 Π.Ν.Π. (Α’ 64) με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19»
– η από 20-03-2020 Π.Ν.Π. (Α’ 68) με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας
διοίκησης»
– η από 30-03-2020 Π.Ν.Π. (Α’ 75) με τίτλο «Μέτρα αντιμετώπισης της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις».

Η Κωδικοποίηση θα λάβει χώρα ανά θεματική ενότητα ως εξής:

Α. Τρόπος σύγκλησης συλλογικών οργάνων ΟΤΑ α’ βαθμού
Β. Θέματα προσωπικού Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και Νομικών Προσώπων τους 2
Γ. Θέματα σύναψης συμβάσεων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού
Δ. Θέματα προϋπολογισμού και διενεργούμενων δαπανών Ο.Τ.Α. α’ βαθμού
Ε. Μισθώσεις
ΣΤ. Ανταποδοτικά τέλη – Διοικητικές Κυρώσεις
Ζ. Αναπτυξιακά προγράμματα- Προγράμματα τουριστικής

Η. Οικονομική ενίσχυση Ο.Τ.Α. και Νομικών τους Προσώπων

Θ. Λοιπές διατάξεις

Αναλυτικά το κείμενο του κ. Ζυγούρη:


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();