πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 28 Μαΐου 2020

Ελεγκτικό Συνέδριο: Απέρριψε πληρωμές δήμων σε πολιτιστικούς & αθλητικούς συλλόγους

Αποτελούμενο από την Πρόεδρό του Ελένη Λυκεσά, Σύμβουλο, και τους Γρηγόριο Βαλληνδρά (εισηγητή) και Λήδα Χαραλαμπίδου, Παρέδρους Γραμματέας: Ιωάννης Αθανασόπουλος, υπάλληλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Συνήλθε, στις 20 Νοεμβρίου 2019, για να αποφανθεί αν πρέπει να θεωρηθούν τα 67, 68, 69, 70 και 71 οικονομικού έτους 2019, χρηματικά εντάλματα πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ.
Σκέφθηκε κατά το Νόμο

1. Με την από 10.10.2019 έκθεση της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ ζητείται να αρθεί η διαφωνία που ανέκυψε, βάσει της 9/12.7.2019 πράξης επιστροφής, μεταξύ αυτής και του Δήμου ΧΧΧ (22187/ 8.10.2019 έγγραφο επανυποβολής) για τη θεώρηση των ανωτέρω χρηματικών ενταλμάτων, ποσού 400, 500, 1000, 300 και 500 ευρώ, που αφορούν σε επιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων. Κατά την Επίτροπο οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ΧΧΧ με τις οποίες εγκρίθηκαν οι επιχορηγήσεις μη νομίμως λήφθηκαν μετά τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών και πριν την εγκατάσταση της νέας δημοτικής αρχής, κατά παράβαση του άρθρου 65 παρ. 5 του ν. 3852/2010.
2. Στο άρθρο 65 παρ. 5 του ν. 3852/2010 ορίζεται ότι «Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για θέματα εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης …».
3. Στην κρινόμενη περίπτωση προκύπτουν τα ακόλουθα: Με τις 184/7.6.2019, 186/7.6.2019, 187/7.6.2019, 214/19.6.2019 και 215/19.6.2019 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ΧΧΧ εγκρίθηκε η επιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων του Δήμου για το έτος 2019 και συγκεκριμένα των «Αθλητικός Μορφωτικός Σύλλογος ΧΧΧ ΧΧΧ», «Αθλητικός Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος ΧΧΧ ΧΧΧ», «Μορφωτικός, Εκπολιτιστικός, Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Σύλλογος ΧΧΧ ΧΧΧ», «Αθλητικός Σύλλογος Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης ΧΧΧ» και «Ένωση ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ», σχετικά δε εκδόθηκαν τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα.
4. Με τα δεδομένα αυτά οι εντελλόμενες δαπάνες δεν είναι νόμιμες, διότι οι σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου λήφθηκαν μετά τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών και πριν την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, χωρίς ο Δήμος ΧΧΧ να επικαλείται και να αποδεικνύει περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης που κατά νόμο θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν τη λήψη τους.
5. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα δεν πρέπει να θεωρηθούν.

Για τους λόγους αυτούς
Αποφαίνεται ότι τα 67, 68, 69, 70 και 71 οικονομικού έτους 2019, χρηματικά εντάλματα του Δήμου ΧΧΧ δεν πρέπει να θεωρηθούν.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();