πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 2 Μαΐου 2020

Κορωνοϊός: Τα μέτρα προφύλαξης προσωπικού Δήμων και λοιπών εργαζομένων [Μέρος Α’]

Μετά τη σταδιακή άρση των περιορισμών που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού στη χώρα, φαίνεται ότι και οι εργαζόμενοι στους Ο.Τ.Α. επανέρχονται σιγά - σιγά σε μία εργασιακή κανονικότητα. Θα είναι όμως τα πράγματα όπως και πριν; Σίγουρα όχι, καθόσον η απειλή του COVID-19 δεν έχει εξαλειφθεί και η ανάγκη τήρησης των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Τι συστήνεται όμως για την προστασία όσων εργάζονται στους Ο.Τ.Α. της χώρας;

Όπως αναλύει, σήμερα, το epoli.gr το Υπουργείο Εργασίας και το ΕΛΙΝΥΑΕ έχουν εκδώσει κατευθυντήριες οδηγίες για την προστασία της υγείας των εργαζομένων στους εργασιακούς χώρους κατά την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού. Με αυτούς συστήνεται κατ’ αρχάς οι εργοδότες να φροντίζουν για τον επαρκή αερισμό των εργασιακών χώρων και την τακτική συντήρηση των συστημάτων εξαερισμού – κλιματισμού, για τον συστηματικό καθαρισμό των χώρων και των επιφανειών εργασίας, του εξοπλισμού εργασίας καθώς και των εργαλείων, συσκευών και αντικειμένων που χρησιμοποιούνται (πόμολα, τηλεχειριστήρια, διακόπτες, τηλέφωνα, πληκτρολόγια κ.λπ.), για τον συστηματικό καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων όπως, αποδυτήρια, λουτρά, χώροι εστίασης κ.λπ. και για την απολύμανση μέσω ψεκασμού (με εγκεκριμένα παρασκευάσματα) των χώρων όπου έχει εντοπιστεί πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα της λοίμωξης COVID-19.
Οι εργασίες ψεκασμού πρέπει να εκτελούνται από προσωπικό εξοπλισμένο με τα κατάλληλα ΜΑΠ (μάσκα φίλτρου, γάντια μίας χρήσης, αδιάβροχη φόρμα με μακριά μανίκια κ.λπ.), επίσης πρέπει να τηρούνται τα μέτρα που υποδεικνύονται για την ασφαλή χρήση, αφαίρεση ή/και απόρριψη των ΜΑΠ, καθώς και οι χρόνοι απόδοσης των χώρων στο κοινό.
Επίσης, συστήνεται στους εργοδότες να διαθέτουν και να τοποθετούν σκεπαστούς κάδους απορριμμάτων, όπου απορρίπτονται τα ΜΑΠ μιας χρήσης, καθώς και τα μαντιλάκια, χειροπετσέτες ή άλλα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την απολύμανση των επιφανειών εργασίας, καθώς και είδη προσωπικής υγιεινής, αλλά και να μεριμνούν για τον συχνό καθαρισμό των ενδυμάτων εργασίας (φόρμες, ποδιές κ.λπ.), καθώς και των ΜΑΠ που χορηγούνται (κράνη, γυαλιά, μέσα προστασίας της ακοής, άρβυλα κ.λπ.).
Επιπλέον, το Υπουργείο Εργασίας και το ΕΛΙΝΥΑΕ προτρέπουν τους εργοδότες να εξετάζουν την εισαγωγή, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, τρόπων οργάνωσης του χρόνου εργασίας με σκοπό τη σταδιακή προσέλευση στους χώρους εργασίας, για την αποφυγή συνωστισμού στους χώρους εργασίας, αλλά και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, να εξετάζουν την εισαγωγή, σύμφωνα με τη υφισταμένη νομοθεσία, σχημάτων εξ’ αποστάσεως παροχής εργασίας, στο βαθμό βέβαια που αυτό είναι οργανωτικά και τεχνικά εφικτό (π.χ. με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, κ.λπ.), να ακολουθούν τις συστάσεις του ιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας, σχετικά με ενδεχόμενες αλλαγές της χωροταξικής θέσης των εργαζομένων ή και του αντικειμένου εργασίας, όπου είναι εφικτό, ιδίως δε για άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.
Επιπλέον, συστήνεται στους εργοδότες να αποφεύγουν τις κάθε μορφής εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις με επισκέπτες από το εξωτερικό, να μετατεθούν μελλοντικά όλες τις προγραμματισμένες δραστηριότητες που συνεπάγονται συναθροίσεις ατόμων (σεμινάρια, ημερίδες κ.λπ.).
Εξάλλου, συστήνεται η αποφυγή του συνωστισμού και η πραγματοποίηση συνεργασιών με άλλο τρόπο (τηλεφωνική επικοινωνία, e-mail, τηλεδιάσκεψη κ.λπ. εφόσον είναι εφικτό), αλλά και η ρύθμιση της πρόσβασης σε κοινόχρηστους χώρους όπως αποδυτήρια, λουτρά κ.λπ., με στόχο τη μείωση της πυκνότητας συγκέντρωσης ατόμων στον ίδιο χώρο και την τήρηση του κριτηρίου της ασφαλούς απόστασης.
Περαιτέρω, το Υπουργείο Εργασίας και το ΕΛΙΝΥΑΕ συστήνουν την αποφυγή των επαφών με άτομα που παρουσιάζουν συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού, χωρίς τη λήψη κατάλληλων μέτρων προφύλαξης, την προτροπή και επίβλεψη της συμμόρφωσης των εργαζομένων και των τρίτων για την εφαρμογή ορθών πρακτικών ατομικής υγιεινής (χέρια, αναπνευστικές εκκρίσεις, κ.λπ.) παρέχοντας επίσης τα κατάλληλα μέσα καθαρισμού και απολύμανσης, όπως επίσης και σακούλες απορριμμάτων.
Ζητείται από τους εργοδότες να παρέχουν αντισηπτικά διαλύματα (σε μορφή υγρού, αφρού, γέλης, εμποτισμένα μαντηλάκια) στους εργαζομένους και τοποθέτηση κατάλληλων μηχανισμών για αντισηψία των χεριών στις εξόδους/ εισόδους και στους κοινόχρηστους χώρους, με έμφαση στις περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι έρχονται σε επαφή με το ευρύ κοινό, αλλά και να φροντίζουν για την αποφυγή κατανάλωσης κάθε είδους τροφής στους εργασιακούς χώρους, εκτός των χώρων εστίασης.
Επιπλέον, συστήνεται η διάθεση και τοποθέτηση κάδων με ποδοκίνητο καπάκι και σακούλα απορριμμάτων, όπου απορρίπτονται τα ΜΑΠ μιας χρήσης, καθώς και τα μαντηλάκια, οι χειροπετσέτες ή άλλα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την απολύμανση επιφανειών ή αντικειμένων στο χώρο εργασίας.
Τέλος, καλούνται οι εργοδότες να παρέχουν τα κατάλληλων ατομικών μέσων προστασίας μιας χρήσης (ΜΑΠ), αλλά και να μεριμνήσουν για την εκπαίδευση των εργαζομένων για την ασφαλή χρήση και την επίβλεψη χρήσης των ΜΑΠ.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();