πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 9 Μαΐου 2020

Κορωνοϊός: Οδηγίες και μέτρα προστασίας των εργαζομένων στους ΟΤΑ (έγγραφο)

Εγχειρίδιο με οδηγίες και μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού στο εργασιακό περιβάλλον, δημοσίευσε η ΠΟΕ-ΟΤΑ.

Το εγχειρίδιο εκδίδεται υπό την επιστημονική αιγίδα της Μονάδας Φυσιοπαθολογίας της Εργασίας και Επαγγελματικών Νόσων [ΜΕΦΕΕΝ] και σε επιστημονική συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος (Ε.Ε.Ι.Ε.Π.).
Μεταξύ άλλων, στο εγχειρίδιο παρουσιάζονται και τα Βασικά Στοιχεία Σχεδίου Αντιμετώπισης Πανδημίας από Λοιμώδη Νοσήματα.

1.Προσδιορίστε τους κινδύνους που σχετίζονται με την εργασία και τους κινδύνους για την υγεία του προσωπικού, περιλαμβανομένης και της απειλής από την έκθεση στον COVID-19.

2. Επανεξετάστε τις πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πολιτικές και οι πρακτικές είναι σύμφωνες με τις συστάσεις των επίσημων φορέων Δημόσιας Υγείας.

3. Ελαχιστοποιήστε την έκθεση μεταξύ των εργαζομένων αλλά και μεταξύ των εργαζομένων και του κοινού.

4. Εξετάστε και καθορίσετε πολιτικές και πρακτικές, όπως εργασία από το σπίτι-τηλεργασία και ευέλικτες ώρες εργασίας (π.χ. κλιμακωτές βάρδιες) για να αυξήσετε τη φυσική απόσταση μεταξύ των εργαζομένων.

5. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε την τεχνολογία και την υποδομή που απαιτείται για να υποστηρίξετε πολλούς υπαλλήλους που μπορεί να εργάζονται από το σπίτι.

6. Προσδιορίστε τις ζωτικές λειτουργίες, τις βασικές εργασίες ή τους ρόλους και τα κρίσιμα στοιχεία στις αλυσίδες εφοδιασμού σας (π.χ. πρώτες ύλες, προμηθευτές, υπηρεσίες/προϊόντα υπεργολάβου και υλικοτεχνική υποστήριξη) που απαιτούνται για τη διατήρηση των βασικών δραστηριοτήτων του Ο.Τ.Α. Σχεδιάστε τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει ο ΔΗΜΟΣ, εάν υπάρχει αυξανόμενη απουσία ή οι εν λόγω αλυσίδες εφοδιασμού διακόπτονται.

7. Δημιουργήστε μια διαδικασία μετάδοσης πληροφοριών στους υπαλλήλους και τους εξωτερικούς συνεργάτες σχετικά με τα σχέδια απόκρισης των μολυσματικών ασθενειών και τις τελευταίες πληροφορίες για τον COVID-19. Προβλέψτε τον φόβο των εργαζομένων, το άγχος, τις φήμες και την παραπληροφόρηση και σχεδιάστε τον τρόπο επικοινωνίας ανάλογα.

8. Ορίστε σαφώς τις διαδικασίες του ΔΗΜΟΥ που θα πρέπει να παραμείνουν σε λειτουργία προκειμένου να διασφαλίζεται η Δημόσια Υγεία. Η υπηρεσία καθαριότητας, η διανομή τροφίμων σε ευπαθείς ομάδες, η Βοήθεια στο Σπίτι και άλλες παρεχόμενες κοινωνικές υπηρεσίες είναι ζωτικής σημασίας και θα πρέπει να εξασφαλιστεί η λειτουργία του σε όλες τις φάσεις της πανδημίας.

9. Εξετάστε το ενδεχόμενο ακύρωσης μη βασικών επαγγελματικών ταξιδιών σε άλλες χώρες ανά γεωγραφικό προορισμό. Εξετάστε το ενδεχόμενο ακύρωσης μεγάλων συναντήσεων ή γεγονότων που σχετίζονται με την εργασία.

10. Μεριμνήστε για την ύπαρξη ικανού αποθέματος σε απολυμαντικά χαρτικά και καθαριστικά για τους κοινόχρηστους χώρους, τα γραφεία, τις τουαλέτες και κάθε άλλο εργασιακό χώρο με έμφαση στα αμαξοστάσια, τα συνεργεία και τα αποδυτήρια.

11. Εξασφαλίστε την απρόσκοπτη λειτουργία των συνεργείων ελέγχου του συστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης, ώστε να αποκατασταθούν άμεσα τυχόν βλάβες.

12. Εκδώστε οδηγίες προς τους Δημότες για καλό κλείσιμο των απορριμμάτων τους σε διπλό περιέκτη (σακούλα), ώστε να μην διασπείρεται πιθανά μολυσματικό υλικό κατά την αποκομιδή του.

13. Μεριμνήστε για την συντήρηση και την καλή λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων που αφορούν την υγεία και την υγιεινή των χώρων, δώστε έμφαση στις τουαλέτες, στις παροχές νερού και στα ντους των αποδυτηρίων, στα αμαξοστάσια και τα νεκροταφεία.

14. Οι Ο.Τ.Α. είναι οργανισμοί αυξημένης επικινδυνότητας. Οι εργαζόμενοι στους Ο.Τ.Α. εκτίθενται σε πλήθος βλαπτικών παραγόντων για την υγεία τους. Συστήνεται η παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας να παρέχεται από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας με γνώση και εμπειρία που θα μπορούν να συνεργάζονται με εργαζόμενους και διοίκηση στη διαχείριση και την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων.

15. Προτείνεται το κλείσιμο όλων των χώρων άθλησης, καθώς και όλα τα τμήματα υποδομών όλων των Αθλητικών Σωματείων.

16. Προτείνεται το ταμείο του Δήμου να είναι κλειστό για το κοινό και οι πληρωμές προς τον Δήμο για οφειλές κ.λπ. να πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω Τραπέζης. Για Πιστοποιητικά και Βεβαιώσεις Δημοτολογίου (Ληξιαρχικές Πράξεις, Οικογενειακής Κατάστασης κ.λπ.) να πραγματοποιείται τηλεφωνικά η αίτηση και ο δημότης να ενημερώνεται πότε θα είναι έτοιμο το πιστοποιητικό του για να προσέλθει για να το παραλάβει.

17. Προτείνεται όλα τα εξωτερικά έντυπα, φάκελοι, αλληλογραφία να διεκπεραιώνονται από τους υπαλλήλους 24 ώρες μετά την παραλαβή τους και αφού παραμείνουν σε ειδικά καθορισμένο χώρο των υπηρεσιών, χωρίς να αγγίζονται για το ίδιο χρονικό διάστημα, καθώς ο κορονοϊός μπορεί να παραμείνει ενεργός πάνω σε χάρτινες επιφάνειες για ορισμένες ώρες.

Εξάλλου συστήνεται ο περιορισμός των εξωτερικών παραγγελιών delivery, και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προτιμάται η πληρωμή με κάρτες και όχι με μετρητά.

18. Για να κερδηθεί η εμπιστοσύνη των εργαζομένων και να διασφαλιστεί η απαραίτητη ηρεμία και αίσθηση ασφάλειας στον εργασιακό χώρο, απαιτείται αντικειμενική, συνεπής, πειστική επικοινωνία. Η πληροφόρηση θα πρέπει να προάγει την αίσθηση της ενότητας και να είναι ρεαλιστική και διαφανής. Δεν πρέπει ούτε να υποτιμά ούτε να υπερβάλλει τους κινδύνους.

Δείτε το εγχειρίδιο εδώ.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();