πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020

Συνταξιοδότηση: Η διαδικασία σε 8 βήματα - Τα σημεία προσοχής

Η προετοιμασία για την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης είναι πολύ σημαντική για την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας. Τι πρέπει να έχει κατά νου ο υποψήφιος συνταξιούχος και πώς πρέπει να ενεργήσει;

1. Συμπλήρωση προϋποθέσεων για θεμελίωση δικαιώματος
Σημαντικό είναι την στιγμή της υποβολής της αίτησης να πληρούνται οι συνδυαστικές προϋποθέσεις – χρόνος ασφάλισης και όριο ηλικίας – για να μην απορριφθεί η αίτηση.
Η πραγματοποίηση 4.500 ημερών ή 15 ετών ασφάλισης θεωρείται βασική προϋπόθεση χορήγηση σύνταξης.
Η συμπλήρωση των 6.000 ημερών ή 20 ετών από την άλλη θεωρείται σταθμός καθώς με τα έτη αυτά, το ποσό της εθνικής σύνταξης (384 ευρώ) χορηγείται ολόκληρο, ενώ με τα 15 έτη μειωμένο (345,60 ευρώ) δηλαδή 2% ανά έτος.
2. Υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος
Οι αιτήσεις συνταξιοδότησης υποβάλλονται πλέον ηλεκτρονικά στην υπηρεσία που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ.
Η ηλεκτρονική αίτηση περιλαμβάνει αναφορά στο σύνολο του χρόνου ασφάλισης, στο αν υπάρχει επιθυμία για εξαγορά πλασματικών χρόνων και κάθε άλλη λεπτομέρεια όπως π.χ. αν διέκοψε την εργασία του ο ασφαλισμένος και πότε.
Το δικαίωμα σύνταξης γήρατος αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.
3. Χρήση πλασματικών ετών
Αρκετοί ασφαλισμένοι κάνουν χρήση πλασματικών ετών για να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα από τον προβλεπόμενο χρόνο.
Αιτήσεις εξαγορών ή αναγνώρισης πλασματικών χρόνων με σκοπό τη θεμελίωση δικαιώματος μπορούν να υποβληθούν οποτεδήποτε, είτε μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης είτε μεταγενέστερα ή και νωρίτερα από αυτήν.
Η εξόφληση μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ με έκπτωση είτε με δόσεις ή ακόμη και με παρακράτηση από τη σύνταξη.
Προσοχή! για όσους θέλουν να εξαγοράσουν πλασματικούς χρόνους για να συμπληρώσουν, απαιτούνται 3.600 ημέρες ή 12 έτη πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης.
4. Βεβαιώσεις επιδοτούμενων χρόνων
Όσοι επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν επιδοτούμενους χρόνους (ανεργία, ασθένεια) για να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, πρέπει να γνωρίζουν πως καλό είναι να έχει ολοκληρωθεί η έκδοση βεβαιώσεων επιδότησης πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, ώστε να μην αναζητούνται έγγραφα κατά τη διάρκεια επεξεργασίας του φακέλου.
5. Οι προϋποθέσεις για μειωμένη σύνταξη (62 ετών & 4.500 ημέρες)
Προσοχή χρειάζεται για όσους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη με προϋποθέσεις του τ. ΙΚΑ, καθώς είναι απαραίτητο να έχουν 100 ένσημα κάθε έτος τα τελευταία 5 χρόνια, πριν την υποβολή του αιτήματος συνταξιοδότησης.
Οι ημέρες ασφάλισης αυτές δεν είναι απαραίτητο να είναι πραγματικές - μπορούν να συμπληρωθούν με επιδοτούμενες ημέρες ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή με προαιρετική ασφάλιση.
Η μείωση της σύνταξης είναι 0,5% για κάθε (1) μήνα που υπολείπεται του 67ου έτους (6% ανά έτος ή 30% για 5 έτη) επί του ποσού εθνικής σύνταξης.
6. Ανακεφαλαίωση χρόνων ασφάλισης και έκδοση σχετικών αποφάσεων (καταμέτρηση)
"Κλειδί" για την συντόμευση του χρόνου απονομής της σύνταξης είναι η έκδοση πριν την αίτηση συνταξιοδότησης βεβαιώσεων για το χρόνο ασφάλισης. Με τις βεβαιώσεις ασφάλισης πιστοποιείται ο χρόνος που έχουν διανύσει οι ασφαλισμένοι σε ένα ή σε περισσότερα Ταμεία κι έτσι εξασφαλίζεται η άμεση έκδοση της προσωρινής σύνταξης και η ταχεία ολοκλήρωση της ανακεφαλαίωσης χρόνου για την έκδοση της οριστικής απόφασης. Η πρώτη κίνηση που απαιτείται, λοιπόν, έγκαιρα είναι η καταγραφή του ακριβούς χρόνου ασφάλισης, ο οποίος βρίσκεται  ηλεκτρονικά για τα έτη μετά το 2002 και χειρόγραφα πριν το έτος αυτό.
7. Τακτοποίηση οφειλών
Οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι – ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ – πρέπει να έχουν τακτοποιημένες οφειλές στον ΕΦΚΑ ή διαφορετικά οφειλές έως ένα συγκεκριμένο ύψος: έως 20.000 € στον τ. ΟΑΕΕ, έως 15.000 € στο τ. ΕΤΑΑ και έως 4.000 € στον τ. ΟΓΑ.
8. Συγκέντρωση όλων των δικαιολογητικών
Τεχνική λεπτομέρεια αλλά μεγάλης σημασίας είναι οι ασφαλισμένοι να έχουν εξαρχής πλήρη φάκελο ώστε να μην αναζητούνται δικαιολογητικά εκ των υστέρων κι ενώ τρέχει η διαδικασία εξέτασης του φακέλου τους.
9. Αιτήσεις προτίμησης για λόγους υγείας
Ασφαλισμένοι που πάσχουν από βαριές παθήσεις μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις προτίμησης ώστε να ελεγχθεί κατά προτεραιότητα η περίπτωση τους. Αυτές οι αιτήσεις είναι απαραίτητο να συνοδεύονται από γνωματεύσεις δημόσιων νοσοκομείων και να περιγράφουν πλήρως την αδυναμία του ασφαλισμένου.
Στο Δημόσιο γίνονται δεκτές μόνο ιδιαίτερα βαριές παθήσεις και νοσήματα.

Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();