πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο σκούπα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Κατατέθηκε στη Βουλή το Νομοσχέδιο «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» του Υπουργείου Εσωτερικών με πάνω από 20 άρθρα που αφορούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει αρκετές αλλαγές σε σχέση με αυτό που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.
Στο νομοσχέδιο προβλέπονται ετήσιες συμβάσεις εργαζομένων για τα χρηματοδοούμενα προγράμματα, η συνέχεια του Βοήθεια στο Σπίτι, μετατάξεις για τους υπαλλήλους ΔΕΥΑ, προβλέπεται και η εκπόνηση μελετών για τους ειδικούς συμβούλους των δημάρχων, αναδιατυπώνονται οι αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής, δίνεται η δυνατότητα σύνταξης μελετών σε όλο το τεχνικό προσωπικό ΕΕΤΑΑ ανεξαρτήτου σύμβασης, αναδιατυπώνονται οι σκοποί των Αναπτυξιακών Οργανισμών, δίνεται η δυνατότητα σε δήμους άνω των 100.000 κατοίκων να φτιάχνουν μονομετοχικούς Αναπτυξιακούς Οργανισμούς, εξασφαλίζεται η συνέχεια των προγραμμάτων σε περίτωση μεταξέλιξης Αναπτυξιακών Εταιρειών και ρυθμίζονται θέματα νομιμότητά τους, ρυθμίζονται θέματα στελέχωσης Υπηρεσιών Δόμησης, η μείωση μισθωμάτων επεκτείνεται και στα κυλικεία, αναψυκτήρια κλπ , παρατείνονται οι διαδικασίες για την ρύθμιση οφειλών δημοτικών επιχειρήσεων, παρατείνεται η ισοσκέλιση των ανταποδοτικών για τους δήμους που συγχωνεύτηκαν, εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Εσωτερικών για την τροποποίηση όρων εξόφλησης οφειλών από τελεσίδικες αποφάσεις, ρυθμίζονται θέματα συγκρότησης ΔΣ Δημοτικών Επιχειρήσεων, επιτρέπεται η οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων σε Δημάρχους και Περιφερειάρχες, ορίζεται διοικητική διαδικασία τακτοποίησης του στόλου των ΟΤΑ, επεκτείνεται και στους αιρετούς η νομική υποστήριξη που έχουν οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ, επιβάλλεται απογραφή εμπραγμάτων δικαιωμάτων για τους Παιδικούς Σταθμούς, ρυθμίζονται θέματα υπαίθριας διαφήμισης, αναδιατυπώνονται κίνητρα για εργαζόμενους σε ορεινούς και νησιωτικούς δήμους, καταργείται η ποσοστιαία αναλογία επιμερισμού εσόδων μεταξύ των κοινοτήτων, ανατίθεται στις εκκλησίες η διαχείριση των κοιμητηρίων, ρυθμίζονται θέματα μετατάξεων υπαλλήλων της ΚΕΔΕ και θέματα προμηθειών μασκών για τον Covid 19, τέλος τα Μέσα Ατομικής Προστασίας που δεν χορηγούνται εντός του έτους, αποδίδονται σε χρήμα

Το Νομοσχέδιο, την Αιτιολογική Εκθεση και τα συνοδευτικά έγγραφα μπορείτε να βρείτε εδώ.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();