πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020

“Ανάσα” για δάνεια των ΟΤΑ: Αναστέλλεται η αποπληρωμή τους – Σε 11 δόσεις από 1/1/2022

Το άρθρο 1 εκπρόθεσμης Τροπολογίας του Υπουργείου Εσωτερικών, που κατατέθηκε χθες βράδυ και ψηφίζεται σήμερα Τρίτη 17.11.2020 στην Ολομέλεια της Βουλής, αφορά τα δάνεια που έχουν λάβει οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.

Συγκεκριμένα, εισάγονται οι εξής διατάξεις:

 I] Με την παρ.1, αναστέλλεται η παρακράτηση των ενδεκατημορίων των μηνών Νοεμβρίου 2020Ιανουαρίου 2021 και Φεβρουαρίου 2021 έναντι τοκοχρεολυτικών δόσεων δανείων που έχουν χορηγηθεί αποκλειστικά από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων σε ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και ΦΟΔΣΑ (Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων).

Η εξόφληση των 3 δόσεων, των οποίων η παρακράτηση αναστέλλεται, θα πραγματοποιηθεί άτοκα σε 11 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης την 1η Ιανουαρίου 2022.

 

ΙΙ] Επιπλέον, με την παρ.2 επέρχεται αντίστοιχη τροποποίηση στο αρ.34ο της από 13.4.2020 ΠΝΠ, ως κυρώθηκε με το αρ.1 του ν.4690/2020.  

Εκεί οριζόταν ότι « για δάνεια χορηγηθέντα αποκλειστικά από τους πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων προς τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού αναστέλλεται η παρακράτηση των 3 επόμενων ενδεκατημορίων έναντι τοκοχρεωλυτικών δόσεων, αρχής γενομένης από τη δόση του μηνός Μαΐου 2020. Η εξόφληση των 3 δόσεων που αναστέλλονται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο θα πραγματοποιηθεί άτοκα εντός του έτους 2021 σε 11 μηνιαίες ισόποσες δόσεις αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2021 ».

Τώρα το β’ ανωτέρω εδάφιο αντικαθίσταται και θα ισχύει ότι η εξόφληση των 3 ενδεκατημορίων που αναστέλλονται σύμφωνα με το ανωτέρω εδάφιο, θα πραγματοποιηθεί άτοκα σε 11 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2022.

 

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, στόχος είναι να ενισχυθεί η ρευστότητα των ΟΤΑ, υπό τις παρούσες δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, όπως έχουν διαμορφωθεί από τη μείωση των εσόδων τους και την αύξηση των δαπανών τους για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που δημιούργησε η πανδημία.

 

Ολόκληρη η αριθμ. 561/39/16.11.2020 εκπρόθεσμη Τροπολογία, ΕΔΩ

https://www.airetos.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();