πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021

Συντάξεις: Αποκαλυπτικά παραδείγματα και πίνακες για τις αυξήσεις με προσωπική διαφορά για όσους αποχώρησαν τα έτη 2016, 2017 και 2018

του Κώστα Κατίκου

Αυξήσεις και σε συνταξιούχους που αποχώρησαν με 30 έτη ασφάλισης και πάνω στα έτη 2016, 2017 και 2018 και λαμβάνουν την προσωπική διαφορά του νόμου 4387 φέρνει ο επανυπολογισμός των συντάξεών τους που θα γίνει με τα ποσοστά αναπλήρωσης του νέου νόμου 4670.
Η προσωπική διαφορά του νόμου 4387 χορηγήθηκε στις συντάξεις που είχαν μείωση άνω του 20% σε σχέση με το ποσό που θα έπαιρναν οι συνταξιούχοι αν ίσχυε το παλιό καθεστώς. Η προσωπική διαφορά κάλυπτε ένα μέρος της περικοπής, που ήταν το 50% για τους συνταξιούχους του 2016, το 33,3% για το 2017 και το 25% για το 2018.

Το μυστικό των αυξήσεων που θα πάρουν και οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά από το 2016 ως το 2018 αποκαλύπτεται στην εγκύκλιο που έχει εκδώσει το υπουργείο Εργασίας, όπου και αναφέρεται ότι όσοι μετά τον επανυπολογισμό παραμείνουν σε καθεστώς προσωπικής διαφοράς, και παρά τη βελτίωση, η μείωση της σύνταξης εξακολουθεί να είναι πάνω από το 20%, θα έχουν και επανυπολογισμό της προσωπικής διαφοράς. Αυτός ο επανυπολογισμός των προσωπικών διαφορών οδηγεί σε αύξηση της τελικής τους σύνταξης!

Τα παραδείγματα είναι αποκαλυπτικά:

Παράδειγμα 1: Συνταξιούχος αποχώρησε Οκτώβριο του 2016 και πήρε σύνταξη 1.425 ευρώ. Η σύνταξη που θα είχε προ νόμου 4387 θα έβγαινε στα 1.900 ευρώ. Ο συνταξιούχος έχει μείωση 25% και δικαιούται να πάρει ως συμπληρωματικό ποσό (προσωπική διαφορά) το 50% της περικοπής. Η μείωση είναι 475 ευρώ, οπότε παίρνει προσωπική διαφορά 237,5 ευρώ (475,2=237,5). Η τελική σύνταξη από τα 1.425 ευρώ διαμορφώνεται στα 1.662,5 ευρώ.

Με τον επανυπολογισμό που θα έχει τώρα, η σύνταξη βγαίνει στα 1.501 ευρώ. Συγκρινόμενη όμως με την αρχική σύνταξη των 1.900 ευρώ, η μείωση είναι 21%, που σημαίνει ότι θα έχει πάλι προσωπική διαφορά ίση με το 50% της περικοπής. Η νέα περικοπή είναι 399 ευρώ και η νέα προσωπική διαφορά που θα πάρει είναι 199,5 ευρώ. Η τελική επανυπολογισμένη σύνταξη είναι 1.501 ευρώ και με την επανυπολογισμένη προσωπική διαφορά των 199,5 ευρώ ο συνταξιούχος θα έχει συνολική νέα σύνταξη 1.700,5 ευρώ. Σε σύγκριση με τα 1.662,5 ευρώ παίρνει αύξηση κατά 38 ευρώ το μήνα.

Παράδειγμα 2: Συνταξιούχος αποχώρησε Δεκέμβριο του 2016 και πήρε σύνταξη 1.224 ευρώ. Η σύνταξη που θα είχε προ νόμου 4387 θα έβγαινε στα 1.700 ευρώ. Ο συνταξιούχος έχει μείωση 28% και βάσει νόμου 4387 δικαιούται να πάρει ως συμπληρωματικό ποσό (προσωπική διαφορά) το 50% της περικοπής που του προκάλεσε ο νέος νόμος. Η μείωση του 28% είναι 476 ευρώ, οπότε παίρνει προσωπική διαφορά τα μισά, δηλαδή 238 ευρώ. Η τελική σύνταξη από τα 1.224 ευρώ διαμορφώνεται στα 1.462 ευρώ.

Με τον επανυπολογισμό που θα έχει τώρα, ο συνταξιούχος παίρνει αύξηση σε σχέση με το νόμο 4387 και η σύνταξη βγαίνει στα 1.326 ευρώ. Συγκρινόμενη όμως με την αρχική σύνταξη των 1.700 ευρώ, η μείωση είναι 22%, που σημαίνει ότι θα έχει πάλι προσωπική διαφορά ίση με το 50% της περικοπής. Το 22% της περικοπής είναι 374 ευρώ και η προσωπική διαφορά που θα πάρει είναι 187 ευρώ. Η τελική επανυπολογισμένη σύνταξη είναι 1.326 ευρώ και με την επανυπολογισμένη προσωπική διαφορά των 187 ευρώ ο συνταξιούχος θα έχει συνολική νέα σύνταξη 1.513 ευρώ. Σε σύγκριση με τα 1.462 ευρώ παίρνει αύξηση κατά 51 ευρώ το μήνα.

Αύξηση θα έχουν και όσοι αποχώρησαν το 2017 και το 2018 έχοντας προσωπική διαφορά από το νόμο 4387, υπό την προϋπόθεση ότι με τον επανυπολογισμό η σύνταξή τους, αν και βελτιωμένη, θα εξακολουθήσει να έχει μείωση άνω του 20% σε σύγκριση με τη σύνταξη που θα είχαν πριν το νόμο 4387.

Στην περίπτωση που η νέα σύνταξη έχει αύξηση μεγαλύτερη από το ποσό της προσωπικής διαφοράς, τότε η προσωπική διαφορά μηδενίζεται και ο συνταξιούχος παίρνει μεγαλύτερη αύξηση στην τσέπη.

Για παράδειγμα, και σύμφωνα με τον πίνακα:
  1. Συνταξιούχος του 2017 με αρχική σύνταξη 1.280 ευρώ και τελικό ποσό στα 1.386,67 ευρώ με προσωπική διαφορά 106,67 ευρώ, θα έχει με τον επανυπολογισμό νέα σύνταξη στα 1.420 ευρώ και θα πάρει καθαρή αύξηση 33,33 ευρώ, μηδενίζοντας και την προσωπική διαφορά.
  2. Συνταξιούχος του 2018 με αρχική σύνταξη 1.145,5 ευρώ και τελικό ποσό στα 1.221,63 ευρώ με προσωπική διαφορά 76,13 ευρώ, θα έχει με τον επανυπολογισμό νέα σύνταξη στα 1.261,5 ευρώ, και θα πάρει καθαρή αύξηση 39,87 ευρώ, μηδενίζοντας και την προσωπική διαφορά.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();