πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 20 Απριλίου 2021

Δήμοι: Πήρε ΦΕΚ η δυνατότητα προσλήψεων και διενέργειας rapid test

Ξεκίνησε να ισχύει το νέο άρθρο που δίνει αρμοδιότητα στους Δήμους να διενεργούν rapid test, να τα προμηθεύονται με κατ’ εξαίρεση διαδικασία, καθώς και να κάνουν σχετικές προσλήψεις συμβασιούχων.Πρόκειται για το άρθρο 98 του νέου Νόμου 4796/2021 του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, που ψηφίστηκε στη Βουλή την Πέμπτη 15 Απριλίου ως μέρος Τροπολογίας και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Α’ 63/17.4.2021) το Σάββατο.


Σημειώνεται ότι την Τροπολογία που, μεταξύ άλλων, περιελάμβανε το εν λόγω άρθρο, ψήφισαν θετικά (“ΝΑΙ”) η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνημα Αλλαγής. Το Κ.Κ.Ε. και το ΜέΡΑ25 ψήφισαν “παρών”, ενώ “όχι” ψήφισε η Ελληνική Λύση.

Επισημαίνουμε ότι οι νέες διατάξεις προκαλούν δαπάνη εις βάρος των προϋπολογισμών των Δήμων τόσο για τις προμήθειες των rapid test όσο και για τις προσλήψεις. Ειδικά για τις προσλήψεις, το ύψος της δαπάνης σύμφωνα με την Έκθεση του ΓΛΚ, «εκτιμάται στο ποσό των 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, περίπου, κατ’ ανώτατο όριο». Το άρθρο δεν προβλέπει την απόδοση στους Δήμους των αντίστοιχων πόρων.

Το νέο άρθρο 98 του ν.4796/2021, ορίζει πλέον τα εξής:


Άρθρο 98
Διενέργεια δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) από τους ΟΤΑ Α’ βαθμού
1. Οι ΟΤΑ Α’ βαθμού νοούνται ως φορείς διενέργειας δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και υπέχουν μέσω του συμβεβλημένου ιατρικού προσωπικού τους την υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 31ο του ν.4737/2020.
2. Ειδικά για τη διενέργεια δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test), οι ΟΤΑ Α’ βαθμού μπορούν να προσλάβουν κατάλληλο ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό έως τις 31.5.2021, σύμφωνα με το αρ.74 του ν.4745/2020, η ισχύς του οποίου παρατείνεται έως την ανωτέρω ημερομηνία ειδικά για το προσωπικό αυτό.
Το προσωπικό που προσλαμβάνεται σύμφωνα με την παρούσα, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο σε αριθμό από την αντιστοιχία ένας Υπάλληλος για κάθε 25.000 συνολικού μόνιμου πληθυσμού της τελευταίας απογραφής. Τυχόν κλάσμα στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα.
Η ισχύς των ανωτέρω συμβάσεων δεν δύναται να εκτείνεται πέραν της 30ης.6.2021.
3. Για την προμήθεια ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test), εφόσον ο ΕΟΔΥ ή το Υπουργείο Υγείας ή η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δεν διαθέτουν σε έναν ΟΤΑ Α’ βαθμού τον αναγκαίο αριθμό δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test), η παρ.3 του αρ.10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2ο του ν.4682/2020 διατηρείται σε ισχύ έως τις 30.6.2021.

https://www.airetos.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();