πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021

Συνταγματικές οι μειώσεις στις αποδοχές των Υπαλλήλων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα

Η πλήρης Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, κατά πλειοψηφία, έκρινε ότι είναι συνταγματικές και δεν παραβιάζουν την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.) οι δυο διαδοχικές μειώσεις των αποδοχών των Υπαλλήλων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα που έγιναν το 2011 και το 2012.

Υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με το ν.4024/2011, το προσωπικό του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα υπέστη την 1.11.2011 μειώσεις επί των αποδοχών του, μέχρι ποσοστού 25 %.

Στη συνέχεια με τον ν.4093/2012το ίδιο προσωπικό υπήχθη από 1.1.2013 στο μισθολόγιο και βαθμολόγιο καθεστώς του στενού Δημόσιου Τομέα, με συνέπεια να υποστεί (λόγω αυτής της υπαγωγής του) περαιτέρω μειώσεις μέχρι 25 % επί των ήδη μειωμένων κατά 25 % αποδοχών του.

Μετά την δημοσίευση του ν.4093/2012 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) εξέδωσε Εγκύκλιο, σύμφωνα με την οποία οι εργαζόμενοι του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, των οποίων οι αποδοχές είχαν περικοπεί το 2011 μέχρι 25 % σε σχέση με τις αποδοχές που ελάμβαναν την 31.10.2011, έπρεπε να υποστούν ξανά, για δεύτερη φορά, περικοπή μέχρι το 25 % των (ήδη των περικεκομμένων) αποδοχών που ελάμβαναν την 31.12.2012.

Στη συνέχεια, η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου το 2014 αποφάνθηκε ότι η επίμαχη Εγκύκλιος του Ν.Σ.Κ. ήταν αστήρικτη.

Παρ' όλα αυτά, το τελευταίο ζητούσε την εφαρμογή της Εγκυκλίου του.

 

Τώρα, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου με την υπ' αριθμ. 1/2021 Απόφασή της (Πρόεδρος η Αγγελική Αλειφεροπούλου και Εισηγήτρια η Αρεοπαγίτης Αρετή Παπαδιά) κατά πλειοψηφία έκρινε ότι οι νομοθετικές αυτές ρυθμίσεις που προέβλεψαν τις επίμαχες δυο περικοπές, «ΔΕΝ αντίκεινται στην κατοχυρωμένη από το άρθρο 25 παρ.1 του Συντάγματος αρχή της αναλογικότητας, ούτε στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α.».

 

Η μειοψηφία (Αντιπρόεδρος Δήμητρα Κοκοτίνη και οι Αρεοπαγίτες Διονυσία Μπιτζούνη και Σταματική Μιχαλέτου) εξέφρασε την άποψη ότι «η ευθεία εφαρμογή του βαθμολογίου και μισθολογίου των Δημοσίων Υπαλλήλων στο προσωπικό των επιχειρήσεων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, δεν συνεπάγεται περαιτέρω μείωση των αποδοχών του προσωπικού αυτού πλέον του 25 % σε σχέση με εκείνες του μηνός Οκτωβρίου του 2011 και η από 1.1.2013 ένταξη του προσωπικού στο βαθμολόγιο και μισθολόγιο των Δημοσίων Υπαλλήλων δεν έχει ως συνέπεια τη δυνατότητα εκ νέου περικοπής των αποδοχών τους κατά ποσοστό 25 %, πέραν της περικοπής, κατά το ποσοστό αυτό, που είχε ήδη γίνει το 2011».

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

Ολόκληρη η Απόφαση του Αρείου Πάγου ΕΔΩ


https://www.airetos.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();