πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021

Δημόσιο -Αξιολόγηση: Νέα εγκύκλιος για τα επόμενα στάδια (έγγραφο)

Εγκύκλιο με θέμα τη διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του Δημοσίου για την αξιολογική περίοδο του έτους 2020 εξέδωσε το ΥΠΕΣ.Μετά την ολοκλήρωση υποβολής των Εκθέσεων αξιολόγησης από τους Αξιολογούμενους, καλούνται οι Αξιολογητές Α’ να διενεργήσουν τη συμβουλευτική συνέντευξη, προκειμένου να προβούν στη συμπλήρωση των Εκθέσεων των υφισταμένων τους, και οι Αξιολογούμενοι να υποβάλουν τη σύμφωνη γνώμη τους, καθώς και τυχόν απόψεις – αντιρρήσεις τους επί της συμβουλευτικής συνέντευξης.

Στη συνέχεια, αφού ολοκληρωθεί το στάδιο υποβολής της βαθμολογίας από τους Αξιολογητές Α’, καλούνται οι Αξιολογητές Β’ να συμπληρώσουν τις Εκθέσεις των υφισταμένων τους.
Οι Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού καλούνται να προβούν στη διαβίβαση των ανώνυμων ερωτηματολογίων προς τους αρμόδιους Αξιολογητές Προϊσταμένων. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού έχουν τη δυνατότητα διορθώσεων σε περίπτωση που διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις ως προς τον ορισμό συμμετεχόντων, καθώς και τη δυνατότητα συμπλήρωσης των Εκθέσεων που έχουν καταχωρηθεί ως «χειρόγραφες».
Σύμφωνα με την Εγκύκλιο, τα επιμέρους χρονικά διαστήματα για τις αντίστοιχες ενέργειες διαμορφώνονται ως εξής:
Ι] Από σήμερα 20/9/2021 έως 26/11/2021 ο Αξιολογητής Α΄ ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της Έκθεσης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.
Ειδικότερα:


– από 20/9/2021 έως 29/10/2021 ο Αξιολογητής Α’ διενεργεί τη συμβουλευτική συνέντευξη και συμπληρώνει τα βασικά σημεία της συνέντευξης στη φόρμα αξιολόγησης,
– από 1/11/2021 έως 7/11/2021 ο Αξιολογούμενος υποβάλλει τυχόν απόψεις – αντιρρήσεις επί της συμβουλευτικής συνέντευξης,
– από 8/11/2021 έως 26/11/2021 ο Αξιολογητής Α’ συμπληρώνει τη βαθμολογία στη φόρμα αξιολόγησης και την υποβάλλει οριστικά.
ΙΙ] Από 29/11/2021 έως 31/12/2021 ο Αξιολογητής Β΄ ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της Έκθεσης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.


View Fullscreen

https://www.aftodioikisi.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();