πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021

Η 28η Οκτωβρίου δεν είναι προαιρετική αργία από φέτος. Πως πληρώνεται

Στο άρθρο 60 του Ν. 4808/2021 καθορίζονται ποιες είναι οι υποχρεωτικές αργίες στον ιδιωτικό τομέα. Μεταξύ αυτών είναι και η αργία της 28ης Οκτωβρίου, η οποία μέχρι τη δημοσίευση του παραπάνω νόμου ήταν προαιρετική αργία.
Μέχρι τότε, τα προηγούμενα χρόνια, η λειτουργία της επιχείρησης ανήκε στη δικαιοδοσία του εργοδότη. Κατά τα λοιπά, η 28η Οκτωβρίου πληρωνόταν όπως και οι λοιπές υποχρεωτικές αργίες με την προβλεπόμενη προσαύξηση (75%) για τους απασχολούμενους κατά την ημέρα αυτή.

Από φέτος όμως, όπως προβλέπεται στο Ν. 4808/2021, η 28η Οκτωβρίου ανήκει στις υποχρεωτικές αργίες. Τούτο σημαίνει ότι, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που επιτρέπεται η λειτουργία κατά τις Κυριακές, η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση των εργαζομένων απαγορεύεται κατά την ημέρα αυτή.

Πως πληρώνεται η αργία της 28ης Οκτωβρίου

– Οι επιχειρήσεις που δεν θα λειτουργήσουν κατά την 28η Οκτωβρίου, θα καταβάλλουν στους ημερομίσθιους το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο τους χωρίς προσαύξηση. Οι αμειβόμενοι με μισθό, δεν θα λάβουν τίποτα πέραν του μισθού τους.

– Όσοι εργασθούν κατά την 28η Οκτωβρίου και αμείβονται με ημερομίσθιο, θα λάβουν το κανονικό ημερομίσθιο και προσαύξηση 75%, επί του νόμιμου ημερομισθίου.

Για τους αμειβόμενους με μισθό και που θα απασχοληθούν κατά την 28η Οκτωβρίου, διακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις.
– Αν η επιχείρηση στην οποία εργάζονται λειτουργεί νόμιμα τις Κυριακές και αργίες, θα λάβουν μόνο την προσαύξηση του 75% επί του 1/25 του νόμιμου μισθού, ή επί των ωρών που θα απασχοληθούν.
– Εάν πρόκειται για επιχείρηση που δεν επιτρέπεται η λειτουργία της κατά τις Κυριακές και αργίες, και λειτουργήσει κατά την ημέρα αυτή (παρανόμως), οι μισθωτοί που θα απασχοληθούν έκτακτα κατά την ημέρα αυτή, θα λάβουν εκτός της προσαύξησης του 75%, επί πλέον ένα ημερομίσθιο (1/25 του μισθού τους, ή τόσα ωρομίσθια, όσες ώρες απασχοληθούν).

Επισημαίνεται ότι όσες επιχειρήσεις παραμείνουν ανοικτές κατά την 28η Οκτωβρίου, ενώ δεν υπάγονται στην κατηγορία των επιχειρήσεων των οποίων η λειτουργία επιτρέπεται κατά Κυριακές και αργίες, κινδυνεύουν με επιβολή προστίμου σε περίπτωση ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΣΕΠΕ, ΕΦΚΑ, Αστυνομία) ανεξαρτήτως της απασχόλησης ή όχι εργαζομένων, κατά την ημέρα αυτή.

https://www.ergasiaka-gr.net/
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();