πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022

Κινητικότητα δημοσίων υπαλλήλων: Τι συνεπάγεται σε μισθολογικό, συνταξιοδοτικό, προσωπική διαφορά

Ενδιαφέρον σε πλήθος δημοσίων υπαλλήλων, που επιθυμούν να αλλάξουν εργασιακό περιβάλλον, συνεχίζει να προκαλεί το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας. Υπάλληλοι της Δημόσιας Διοίκησης θέλουν να αξιοποιήσουν το ισχύον πλαίσιο προκειμένου να μετακινηθούν σε μια άλλη θέση που θεωρούν ότι ανταποκρίνεται καλύτερα στα προσόντα τους και τις απαιτήσεις τους.
Προϋπόθεση, είναι η ύπαρξη κενής οργανικής θέσης στην υπηρεσία που θέλει να μεταφερθεί ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος, ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, ίδιας ή ανώτερης βαθμίδας εκπαίδευσης. Oι προκηρυσσόμενες θέσεις καλύπτονται με ενιαίο τρόπο, ανεξαρτήτως εάν οι υπάλληλοι είναι μόνιμοι ή απασχολούμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ).

Συνεπάγεται μια μετακίνηση υπαλλήλου, μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, κάποια αλλαγή στις αποδοχές του ή στα ασφαλιστικά του δικαιώματα; Με αφορμή αντίστοιχα ερωτήματα ενδιαφερόμενων για μετακίνηση υπαλλήλων στην aftodioikisi.gr υπενθυμίζουμε ότι ο ισχύον νόμος για την κινητικότητα αναφέρει κατηγορηματικά ότι σε κάθε περίπτωση η μετάταξη διενεργείται με την ίδια σχέση εργασίας.

«Σε κάθε περίπτωση η μετάταξη διενεργείται με την ίδια σχέση εργασίας. Οι μετατασσόμενοι διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς, καθώς και τυχόν προσωπική διαφορά στις αποδοχές τους», αναφέρει χαρακτηριστικά το άρθρο 2, παράγραφος 5, του νόμου 4440/2016 («Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις»), άρθρο που παραμένει σε ισχύ.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ (σημείωση: αλλαγές έχουν επέλθει σε άλλα άρθρα του ίδιου νόμου)


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();