πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022

Ελεγκτικό Συνέδριο: Δεν αναπληρώνουν το προσωπικό των δήμων οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί

Το Ελεγκτικό Συνέδριο με αποφασή του (179/2022) στην Μείζονα Ολομέλεια έκρινε ότι ο ρόλος ενός Αναπτυξιακού Οργανισμού του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 μπορεί να είναι μόνο επικουρικός και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά λειτουργίες του δήμου λόγω έλλειψης προσωπικού. Πολύ δε περισσότερο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει προγραμματική σύμβαση για την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης.Σύμφωνα πάντα με την απόφαση ο ρόλος ενός αντισυμβαλλόμενου με έναν Δήμο συνίσταται στην παροχή εξειδικευμένης τεχνικής, συμβουλευτικής και επιστημονικής υποστήριξης για την κάλυψη παροδικών αναγκών και ποσοτικά περιορισμένων και σίγουρα επαρκώς αιτιολογημένου.

Επομένως η Ολομέλεια του Ε.Σ. συνεδρίου έκρινα ότι δεν είναι νόμιμη προγραμματική σύμβαση αντικείμενο της οποίας είναι η αντιμετώπιση της υποστελέχωσης υπηρεσιών του δήμου δια της έμμεσης πρόσληψης προσωπικού που θα ασκεί τα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων κατά καταστρατήγηση του απορρέοντος από το Σύνταγμα κανόνα στελέχωσης των υπηρεσιών του δήμου με μόνιμους υπαλλήλους και του, σε συμφωνία με αυτόν, θεσπισθέντος συστήματος πρόσληψης υπαλλήλων, αφού στην πραγματικότητα οι συμβάσεις αυτές υποκρύπτουν πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();