πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022

Κινητικότητα –Δημόσιο: Μέχρι πόσες θέσεις μπορούν να διεκδικήσουν οι υπάλληλοι

Ο πρώτος κύκλος κινητικότητας υπαλλήλων στην Δημόσια Διοίκηση για το έτος 2022 έχει ξεκινήσει επισήμως με πρόσφατη εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών. Στο «τρέχον» στάδιο, είναι οι δημόσιοι φορείς που καλούνται να στείλουν προς έγκριση τα αιτήματά τους με τις προς κάλυψη θέσεις, ενώ εκτιμάται ότι περίπου στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου, οι εγκεκριμένες θέσεις θα αναρτηθούν και όσοι υπάλληλοι θέλουν να αλλάξουν εργασιακό περιβάλλον θα μπορούν να στείλουν τα δικά τους αιτήματα, διεκδικώντας κάποιες από τις προσφερόμενες θέσεις.

Όσοι θελήσουν να αλλάξουν υπηρεσία μέσω του ενιαίου συστήματος κινητικότητας, μπορούν να διεκδικήσουν συγκεκριμένο αριθμό θέσεων. Κι αυτό γιατί το ισχύον πλαίσιο προβλέπει συγκεκριμένους περιορισμούς.

Ειδικότερα, με την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση που θα υποβάλλουν όσοι υπάλληλοι θέλουν να μεταταχθούν ή αποσπασθούν σε άλλη θέση, μπορούν να εκφράσουν ενδιαφέρον για:
  • συνολικά 10 θέσεις που προσφέρονται προς κάλυψη και κατανέμονται 
  • σε 3 φορείς κατά ανώτατο όριο.
Δηλαδή, για παράδειγμα, ένας υπάλληλος μπορεί να δηλώσει στην αίτησή του ότι επιθυμεί να διεκδικήσει τρεις θέσεις που προσφέρει ένα υπουργείο, άλλες τρεις που προσφέρει άλλο υπουργείο και τέσσερις που προσφέρει ένας άλλος φορέας όπως ένας ΟΤΑ.

Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο σύστημα κινητικότητας, μπορούν να διεκδικήσουν να στελεχώσουν θέσεις ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, ίδιας ή ανώτερης βαθμίδας εκπαίδευσης.

Δείτε τι προβλέπει το ισχύον πλαίσιο (νόμος 4440/2016, άρθρο 6, παράγραφος 6):

«Οι υπάλληλοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την προς κάλυψη θέση υποβάλλουν ηλεκτρονικά, εντός δέκα (10) ημερών, αίτηση στην υπηρεσία υποδοχής, η οποία αξιολογεί τις υποβαλλόμενες αιτήσεις μέχρι τις 31 Μαρτίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7. Οι αιτήσεις προτίμησης μπορούν να υποβάλλονται για δέκα συνολικά θέσεις έως και τριών (3) φορέων κατ’ ανώτατο όριο. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις. Η μετάταξη ή απόσπαση ολοκληρώνεται με την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο για διορισμό όργανο της υπηρεσίας υποδοχής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου συλλογικού οργάνου της παραγράφου 1 του άρθρου 7, το αργότερο μέχρι τις 15 Μαΐου, και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και την υπηρεσία προέλευσής του».

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();