πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 16 Αυγούστου 2022

Σύνταξη: Πώς μπορούν να βγουν οι γυναίκες σε πρόωρη σύνταξη από ΙΚΑ και Ειδικά Ταμεία [πίνακες]


Πλήρη σύνταξη πριν από τα 67 και μειωμένη κάτω από τα 62 έχουν τη δυνατότητα να πάρουν οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ και των Ειδικών Ταμείων κατοχυρώνοντας μικρότερα όρια ηλικίας με εξαγορές πλασματικών ετών.
Η κατοχύρωση ηλικίας προϋποθέτει να έχουν συγκεκριμένο αριθμό ημερών ή ετών ασφάλισης ως το 2010, το 2011 ή το 2012, και σε αυτό βοηθούν οι εξαγορές πλασματικού χρόνου.

Για να συμπληρωθούν «ένσημα» ως το 2010 στο ΙΚΑ και σε Ειδικά Ταμεία (ΔΕΚΟ-Τραπεζών-Τύπου) αναγνωρίζονται:
  • 200 μέρες ανεργίας και 200 ασθενείας στη δεκαετία 2000-2009.
  • Στρατιωτική θητεία (μετά στο 58ο έτος).
Για να συμπληρωθούν «ένσημα» το 2011 και 2012 αναγνωρίζονται:
  • Μέχρι 4 έτη (1.200 ημέρες) για να κατοχυρώσουν οι ασφαλισμένοι τις ηλικίες του 2011.
  • Μέχρι 5 έτη για να κατοχυρώσουν οι ασφαλισμένοι τα όρια ηλικίας του 2012.
Οι χρόνοι που αναγνωρίζονται μετά το 2011 είναι από στρατιωτική θητεία, ανεργία, σπουδές, χρόνος παιδιών, κενά ασφάλισης.

Για να συμπληρωθεί ο χρόνος ασφάλισης από το 2013 και μετά για σύνταξη στα 62 με 40 χρόνια αναγνωρίζονται ως 7 έτη.

Προσοχή; Οι γυναίκες που συνταξιοδοτούνται με διατάξεις μητέρων ΙΚΑ με ανήλικο τέκνο δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν πλασματικούς χρόνους λόγω τέκνων, αλλά άλλους χρόνους (σπουδών, κενά ασφάλισης, ανεργία). Ο περιορισμός ισχύει και για τις μητέρες με ανήλικο σε Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών εφόσον χρησιμοποιούν τις διατάξεις ΙΚΑ για την έξοδο (5.500 ένσημα και ανήλικο). Αντίθετα, με τις διατάξεις μητέρων που προβλέπονται στα Ταμεία ΔΕΚΟ-Τραπεζών (25ετία ως το 2012 με ανήλικο), μπορούν να αξιοποιήσουν και πλασματικό χρόνο λόγω τέκνων.

Για τους άνδρες ασφαλισμένους πριν από το 1983 σε Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών, οι πλασματικοί χρόνοι που χρησιμοποιούνται είναι από στρατιωτική θητεία για να συμπληρωθεί η 35ετία. Οι μετά το 1983 ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν ως 7 έτη για να βγουν με 40 έτη στα 62.

Πλασματικούς χρόνους μπορούν να χρησιμοποιήσουν γυναίκες και άνδρες στο ΙΚΑ για να πιάσουν τις 10.000 ημέρες ασφάλισης, ως το 2012. Οι γυναίκες με 10.000 ένσημα ως το 2012 κατοχυρώνουν τις ηλικίες συνταξιοδότησης των 55, 56 και 56,5 για τη μειωμένη σύνταξη και 57, 58 και 58,5 ετών για πλήρη.

Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης μεταβάλλεται από 19/8/2015 ανάλογα με το πότε συμπληρώνουν τις ηλικίες που κατοχυρώνουν.

Για παράδειγμα, ασφαλισμένη με 8.500 ένσημα το 2012, σταμάτησε να εργάζεται και έκλεισε την ηλικία των 58,6 ετών το 2020. Μπορεί να αναγνωρίσει τώρα 1.500 ημέρες για να συμπληρώσει τις 10.000 αναδρομικά το 2012 και να πάρει πλήρη σύνταξη στα 64,11.

Οι διατάξεις για τις 10.500 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ προβλέπουν ότι όσοι συμπληρώνουν 10.500 ημέρες ασφάλισης ως το 2011 ή το 2012 κατοχυρώνουν το 58ο και το 59ο έτος και βγαίνουν στη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν γίνουν 58 ή 59.

Για παράδειγμα:

*Με 10.500 ένσημα το 2011 και ηλικία 58 ως το 2021, παίρνουν σύνταξη με όριο ηλικίας ως 61,6 ετών.

*Με 10.500 ένσημα το 2012 και ηλικία 59 το 2018 βγαίνουν στα 60,6 ετών και από το 2022 το όριο είναι 62 ετών.

Ανάμεσα στην εξαγορά πλασματικού χρόνου για τις 10.000 και τις 10.500 ημέρες συμφέρει περισσότερο η έξοδος με τις 10.500. Για παράδειγμα, άνδρας με 9.000 ημέρες ασφάλισης το 2012, που κλείνει φέτος τα 63, συμφέρει να αναγνωρίσει 1.500 ημέρες και να πάρει άμεσα πλήρη σύνταξη, ενώ με 10.000 μέρες θα βγει στα 67.

Σύνταξη ΙΚΑ με 10.500 ένσημα
Με 10.500 ένσημα το 2011
Ηλικία 58Ηλικία συνταξιοδότησης
από 19/8/201558,6
το 201659
το 201759,6
το 201860
το 201960,6
το 202061
το 202161,6
το 202262
Με 10.500 ένσημα το 2012
Ηλικία 59Ηλικία συνταξιοδότησης
από 19/8/201559,5
το 201659,9
το 201760,2
το 201860,6
το 201960,11
το 202061,3
το 202161,8
το 202262

Σύνταξη γυναικών με 10.000 ημέρες ασφάλισης ΙΚΑ

1.Πλήρης

Με 10.000 ημέρες ασφάλισης το 2011
Ηλικία 58Ηλικία συνταξιοδότησης
από 19/8/2015 59,2
το 201660,3
το 201761,5
το 201862,6
το 201963,8
το 202064,9
το 202165,11
το 202267
Με 10.000 ημέρες ασφάλισης το 2012
Ηλικία 58,5Ηλικία συνταξιοδότησης
από 19/8/201559,7
το 201660,8
το 201761,8
το 201862,9
το 201963,10
το 202064,11
το 202165,11
το 202267

2.Μειωμένη

Με 10.000 ημέρες το 2011
Ηλικία 56Ηλικία συνταξιοδότησης
από 19/8/201557,5
το 201658,9
το 201760,2
το 201861,6
από 1/1/201962
Με 10.000 ημέρες το 2012
Ηλικία 56,5Ηλικία συνταξιοδότησης
από 19/8/201557,1
το 201659,2
το 201760,5
το 201861,9
από 1ης/1/201962

Σύνταξη μητέρων ΙΚΑ (ασφάλιση πριν το 1993)

1.Πλήρης

5.500 ημέρες ως το 2010 και ανήλικο τέκνο
Ηλικία 55Ηλικία συνταξιοδότησης
το 201658
το 201759,6
το 201861
το 201962,6
το 202064
το 202165,6
το 202267
5.500 ημέρες το 2011 και ανήλικο τέκνο
Ηλικία 57Ηλικία συνταξιοδότησης
το 201659,6
το 201760,9
το 201862
το 201963,3
το 202064,6
το 202165,9
το 202267

2.Μειωμένη

5.500 ένσημα και ανήλικο το 2010 ή το 2011
Ηλικία 50 ή 52Ηλικία συνταξιοδότησης
το 201656,9
το 201758,5
το 201860,2
το 201961,10
από 1ης/1/202062

Σύνταξη με 35ετία Ειδικών Ταμείων (ασφαλισμένοι πριν από το 1983)

35 έτη (*)Ηλικία συνταξιοδότησης
το 201659
το 201759,6
το 201860
το 201960,6
το 202061
το 202161,6
το 202262 με 40 έτη

(*)Η 35ετία ανδρών συμπληρώνεται και με εξαγορά χρόνου στρατιωτικής θητείας στα 58

Σύνταξη μητέρων από Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών (ασφάλιση μέχρι 1992)

1.Πλήρης

Με ανήλικο και 25ετία το 2011
Ηλικία 50 ή 52Ηλικία συνταξιοδότησης
201656,9
201758,5
201860,2
201961,1
202063,7
202165,3
202267

2.Μειωμένη

Με ανήλικο και 25ετία το 2011
Ηλικία 50 ετώνΗλικία συνταξιοδότησης
201656,9
201758,5
201860,2
201961,1
202062
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();