πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022

Συντάξεις: Ποιους συμφέρει η έξοδος το 2022 και ποιους το 2023 [πίνακες και παραδείγματα]

Κερδισμένοι υπό προϋποθέσεις βγαίνουν όσοι αποφασίσουν να συνταξιοδοτηθούν μέχρι το τέλος του 2022, υποβάλλοντας αίτηση μέσα στις 61 μέρες που απομένουν έως το τέλος της χρονιάς, αντί να περιμένουν το 2023.
Το όφελος έχει να κάνει με τα έτη ασφάλισης που συμπληρώνουν και με τις αποδοχές βάσει των οποίων υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη.

Για παράδειγμα, ασφαλισμένος που έχει 39 έτη και αποχωρήσει το 2022 θα πάρει σύνταξη και θα τύχει και αύξησης το 2023. Αν αποφασίσει να βγει το 2023 που θα έχει 40 έτη, θα πάρει κάτι παραπάνω, γιατί τον ευνοεί το ποσοστό αναπλήρωσης της 40ετίας. Αν, όμως, έχει φέτος 40 έτη και αποφασίσει να βγει το 2023 που θα έχει 41 έτη, τότε θα βγει με λιγότερα απ’ ό,τι αν αποχωρούσε το 2022.

Το κίνητρο για έξοδο το 2022 αντί το 2023 έχει να κάνει με τις αυξήσεις στις συντάξεις που θα τις πάρουν σε όλο το ποσό όσοι είναι συνταξιούχοι έως το τέλος του 2022, ενώ οι συνταξιούχοι του 2023 θα πάρουν την αύξηση μόνον στην εθνική σύνταξη και η ανταποδοτική θα «αυξηθεί» έμμεσα επειδή ο μισθός του 2022 που συνυπολογίζεται στις αποδοχές για την ανταποδοτική σύνταξη θα πάρει την αύξηση του πληθωρισμού.

Ο κανόνας που λέει ότι όσο περισσότερα είναι τα έτη ασφάλισης τόσο μεγαλύτερη αναμένεται και η σύνταξη δεν αλλάζει, πλην όμως, λόγω των αυξήσεων που έρχονται στις συντάξεις και θα είναι πάνω από 7%, δημιουργούνται ντε φάκτο συνταξιούχοι δύο κατηγοριών: όσοι βγουν έως το τέλος του 2022 και όσοι αποχωρήσουν το 2023 με αυξήσεις δύο ταχυτήτων.

Οσοι είναι ή καταστούν συνταξιούχοι με αίτηση έως τις 31/12/2022 θα πάρουν διπλή αύξηση σε εθνική και ανταποδοτική σύνταξη, ενώ όσοι υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης από 1ης/1/2023 θα πάρουν την αύξηση μόνον στην εθνική σύνταξη. Η ανταποδοτική τους σύνταξη θα αυξηθεί μεν, αλλά έμμεσα, καθώς οι αποδοχές του 2022 που θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης θα αυξηθούν κατά το ποσοστό του πληθωρισμού του 2022, που τρέχει ήδη με 9,5% σε ετήσια βάση. Η αύξηση αυτή θα επηρεάσει προς τα πάνω και τον μέσο όρο των συντάξιμων αποδοχών και θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ανταποδοτική σύνταξη.

Το μπόνους λόγω πληθωρισμού όμως θα αυξήσει τις αποδοχές ενός έτους, ενώ ο συντάξιμος μισθός, βάσει του οποίου υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη, βγαίνει με τον μέσο όρο των αποδοχών από το 2002 και μετά. Αρα, ο υψηλός πληθωρισμός του 2022 θα περάσει μεν στον συντάξιμο μισθό, αλλά δεν θα μεταβάλει θεαματικά τον μέσο όρο όλων των προηγούμενων ετών.

Πρακτικά, ο συντάξιμος μισθός του 2023 θα έχει ενσωματώσει τις αυξήσεις του πληθωρισμού από το 2002 έως και το 2022, ενώ ο συντάξιμος μισθός για κάποιον που θα συνταξιοδοτηθεί το 2022 θα έχει ενσωματώσει τις αυξήσεις του πληθωρισμού από το 2002 έως και το 2021. Για το λόγο αυτό η ανταποδοτική σύνταξη του 2023 θα είναι μεγαλύτερη από την ανταποδοτική του 2022 για ασφαλισμένο που αντί για το 2022 αποφασίσει να βγει το 2023.

Η έμμεση αύξηση της ανταποδοτικής σύνταξης όμως, καθώς και η μεγαλύτερη εθνική σύνταξη, δεν επαρκούν για να καλύψουν την αύξηση 7% ή 8% που θα πάρουν στο σύνολο της σύναξης όσοι καταστούν συνταξιούχοι έως το τέλος του 2022.

Ποιους συμφέρει η έξοδος το 2022 και ποιους το 2023

Στα παραδείγματα που επεξεργάστηκε το ένθετο «Ασφάλιοη και Συντάξεις» φαίνεται ότι η έξοδος το 2022 αποφέρει σημαντικό κέρδος λόγω των αυξήσεων. Από την άλλη, όφελος υπάρχει από το να αναβάλει κανείς τη συνταξιοδότηση για το 2023, αλλά είναι μικρότερο σε σχέση με τις αυξήσεις που θα έχουν οι συνταξιούχοι του 2022.

Για παράδειγμα;

  • Ασφαλισμένος που έχει 40 έτη και συντάξιμο μισθό 1.602 αποφασίζει να βγει το 2022 στη σύνταξη. Θα πάρει εθνική σύνταξη 384 ευρώ και ανταποδοτική 801 ευρώ, δηλαδή 1.185 ευρώ σύνολο. Ως συνταξιούχος του 2022 θα πάρει διπλή αύξηση το 2023 και στην εθνική και στην ανταποδοτική σύνταξη. Με μια αύξηση τουλάχιστον 7% θα έχει εθνική σύνταξη 411 ευρώ και ανταποδοτική 857 ευρώ, δηλαδή 1.268 ευρώ σύνολο. Σε μηνιαία βάση κερδίζει 83 ευρώ και για όλο το 2023 θα κερδίσει 996 ευρώ.
  • Ο ίδιος ασφαλισμένος, αν αποφασίσει να βγει στη σύνταξη Ιούνιο του 2023, θα έχει 40,6 έτη και ο συντάξιμος μισθός του θα ανέλθει στα 1.675 ευρώ, καθώς θα ενσωματώσει την αύξηση του πληθωρισμού για το 2022. Ως συνταξιούχος από τον 6ο μήνα του 2023 θα πάρει την αυξημένη εθνική των 411 ευρώ, ενώ η ανταποδοτική θα βγει στα 838 ευρώ και στο σύνολο θα έχει 1.249 ευρώ. Παρότι η σύνταξή του είναι μεγαλύτερη έναντι του 2022 (1.185 ευρώ), εντούτοις θα παίρνει λιγότερα, διότι θα αυξηθεί με 7% μόνον η εθνική σύνταξη, ενώ η ανταποδοτική θα είναι μεν υψηλότερη το 2023, στα 838 ευρώ, αλλά δεν θα ισοφαρίσει την ανταποδοτική σύνταξη του 2022, που με το 7% της αύξησης θα ανέλθει στα 857 ευρώ.
  • Ασφαλισμένος που θα βγει με 39 έτη στη σύνταξη το 2022 και έχει συντάξιμοι μισθό 1.602 ευρώ θα πάρει εθνική σύνταξη 384 ευρώ και ανταποδοτική 760 ευρώ, δηλαδή 1.144 ευρώ σύνολο. Με αύξηση 7% το 2023 στην εθνική και στην ανταποδοτική σύνταξη, θα παίρνει εθνική σύνταξη 411 ευρώ και ανταποδοτική 813 ευρώ, δηλαδή 1.224 ευρώ σύνολο. Σε μηνιαία βάση κερδίζει 80 ευρώ και για όλο το 2023 θα κερδίσει 962 ευρώ.
  • Ο ίδιος ασφαλισμένος, αν αποφασίσει να βγει στη σύνταξη τον Οκτώβριο του 2023, θα έχει 40 έτη, ενώ ο συντάξιμος μισθός του θα ανέλθει στα 1.675 ευρώ. Θα πάρει εθνική σύνταξη 411 ευρώ και ανταποδοτική 760 ευρώ, δηλαδή 1.144 ευρώ σύνολο. Με αύξηση 7% το 2023, στην εθνική και στην ανταποδοτική σύνταξη, 837 ευρώ, δηλαδή 1.248 ευρώ στο σύνολο. Τον συμφέρει να βγει το 2023 καθώς θα κερδίσει 24 ευρώ επιπλέον απ’ ότι αν βγει το 2022 και πάρει την αύξηση 7% σε όλο το ποσό της σύνταξης. Ωστόσο, το μικρό αυτό κέρδος προκύπτει επειδή για το ένα έτος παραμονής (από τα 39 στα 40) το ποσοστό αναπλήρωσης προσαυξάνεται κατά 2,55%. Ενώ από τα 40 στα 41 έτη η προσαύξηση υποχωρεί στο 0,5% και για το λόγο αυτό όσοι έχουν πάνω από 40 έτη θα πάρουν λιγότερα, αν φύγουν το 2023.

Ποιοι κερδίζουν με σύνταξη το 2023 αντί το 2022

Σύνταξη με 39 έτη το 2022 και με 40 το 2023

39 έτη ασφάλισης (αναπλήρωση 47,45%)

40 έτη ασφάλισης (αναπλήρωση 50%)
Συντάξιμες αποδοχές 2002-2022 (1)Σύνταξη 2022Σύνταξη με αύξηση το 2023Συντάξιμες αποδοχές 2002-2023 (2)Σύνταξη 2023Κέρδος με σύνταξη το 2023 αντί 2022

 

1.0858999621.15098624
1.1809441.0101.2511.03626
1.2759891.0581.3521.08729
1.3701.0341.1061.4521.13731
1.4651.0791.1551.5531.18732
1.5601.1241.2031.6541.23835
1.6551.1691.2511.7541.28837
1.7501.2141.2991.8551.33940
1.8451.2591.3481.9561.38941

Σύνταξη με 40 έτη το 2022 και με 41 το 2023

40 έτη ασφάλισης (αναπλήρωση 50%)41 έτη ασφάλισης (αναπλήρωση 50,5%)
Συντάξιμες αποδοχές 2002-2022 (1)Σύνταξη 2022Σύνταξη με αύξηση το 2023Συντάξιμες αποδοχές 2002-2023 (2)Σύνταξη 2023Κέρδος με σύνταξη το 2023 αντί 2022
1.0859279911.1509921
1.18097410421.25110431
1.275102210931.35210941
1.370106911441.45211440
1.465111711951.55311950
1.560116412451.65412461
1.655121212961.75412971
1.750125913471.85513481
1.845130713981.95613991
  1. Τιμαριθμοποίηση μισθών έως 2021.
  2. Τιμαριθμοποίηση μισθών και με τον πληθωρισμό του 2022.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();