πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 9 Απριλίου 2019

Συναίνεση Δήμων για την αναγνώριση συμβάσεων αορίστου χρόνου

Νέες νομολογιακές εξελίξεις στο ζήτημα της αναγνώρισης ως αορίστου χρόνου των συμβάσεων που συνάπτουν αρκετοί Ο.Τ.Α., έρχονται να δώσουν μεγαλύτερες ελπίδες σε όσους εργάζονται υπό καθεστώς διαρκώς ανανεούμενων συμβάσεων ορισμένου χρόνου.
Ειδικότερα, με πρόσφατες αποφάσεις έχει κριθεί ότι, η συναίνεση του εναγόμενου Ο.Τ.Α. στην αναγνώριση της εργασιακής σχέσης ως αορίστου χρόνου είναι αρκετή και αναγκαία συνθήκη για την δικαστική αναγνώριση, έστω και αν το Δικαστήριο εκτιμά ότι, είναι νομικά αβάσιμη η αναγνώριση.
Με απλά λόγια, με τις συγκεκριμένες αποφάσεις γίνεται δεκτό ότι, εφόσον ο φορέας που απασχολεί τους εργαζόμενους αποδέχεται να τους απασχολεί με συμβάσεις αορίστου χρόνου, διότι ενδεχομένως κρίνει ότι, υπάρχουν οι προϋποθέσεις για αυτή την αναγνώριση, το Δικαστήριο δεν προχωρά στην κρίση περί του αν η αναγνώριση των συμβάσεων ως αορίστου χρόνου είναι αντίθετη με τις επιταγές του Συντάγματος.
Στο πλαίσιο αυτό ήδη κάποιοι Δήμοι έχουν προχωρήσει στην δήλωση της υποστήριξής τους προς εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου λαμβάνοντας αποφάσεις των συλλογικών τους οργάνων με τις οποίες δηλώνεται η επιθυμία τους να συνεχίσουν επ’ αόριστο να απασχολούν τους εργαζόμενους. Μία τέτοια απόφαση για παράδειγμα είναι η πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλλιθέας, η οποία ελήφθη μετά από συντονισμένες ενέργειες του σωματείου των εργαζομένων του Δήμου. Με την απόφαση αυτή, ο Δήμος δηλώνει την υποστήριξή του στο αίτημα συμβασιούχων εργαζομένων του να αναγνωριστούν δικαστικά ως συμβασιούχοι αορίστου χρόνου.
Όπως εκτιμούν νομικοί, με τη συγκεκριμένη δήλωση υποστήριξης αυξάνουν σημαντικά οι πιθανότητες ευδοκίμησης τυχόν αγωγών των συμβασιούχων, καθότι υπάρχει πλέον διακηρυγμένη επιθυμία του φορέα απασχόλησης να συνεχίσει να απασχολεί τους συγκεκριμένους εργαζόμενους, αλλά και αναγνώριση του γεγονότος ότι αυτοί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Οι ίδιοι κύκλοι επισημαίνουν ότι, πιθανή συνομολόγηση των αγωγών από τους Δήμους ενώπιον των Δικαστηρίων θα αυξήσει ακόμα περισσότερο τις πιθανότητες επιτυχίας των σχετικών αγωγών.    

*Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();