πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020

Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα... - Το Σχόλιο της "πρΟΤΑσης" (07.09.2020)

Οι δήμοι ερημώνουν από προσωπικό - Στοιχεία που σκόπιμα αποκρύπτουν ΚΕΔΕ, δήμαρχοι και συνδικαλιστές.

Χαλάνδρι    07.09.2020


Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι

Οι δήμοι καλούνται να καλύψουν τις αδυναμίες της κεντρικής εξουσίας που στο όνομα της αποκέντρωσης των εξουσιών θα πρέπει να ασκήσουν επιπλέον αρμοδιότητες χωρίς πόρους, μέσα και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. 

Είναι αποδεδειγμένο εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι, ο δημοτικός υπάλληλος είναι ο πιο αδικημένος από τους δημοσίους υπαλλήλους, με χαμηλότερες αποδοχές, με βάρδιες και με υπηρεσίες οι οποίες – πολλές φορές - δεν είναι δυνατό να καλυφθούν από τις ειδικότητές τους. Είναι αυτός που υποχρεούται – ουδείς έχει καταλάβει το γιατί – να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμος για τη λεγόμενη «πολιτική προστασία» (λες και είναι ΣΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ), μια υπηρεσία η οποία κακώς έχει ανατεθεί στους δήμους και όχι σε μια κεντρική, στελεχωμένη και εξειδικευμένη υπηρεσία. 
Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει, αναλαμβάνοντας οι δήμοι ένα τέτοιο μερίδιο ευθύνης (που ΔΕΝ τους αναλογεί...), να ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΝ ΜΟΝΙΜΟ προσωπικό για την Πολιτική Προστασία , το οποίο θα αποτελείται από τουλάχιστον τριάντα (30) άτομα όλων των (απαραίτητων) ειδικοτήτων, συμπεριλαμβανομένου και του διοικητικού προσωπικού.
Ως συντακτική ομάδα της «πρΟΤΑσης» θεωρούμε και υποστηρίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια (ιδιαίτερα από την έναρξη των μνημονίων) ότι, το όραμα της κεντρικής εξουσίας για την τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί ο περιορισμός του δημόσιου χαρακτήρα της με την είσοδο του ιδιωτικού τομέα στις υπηρεσίες των Δήμων. Και αυτό έχει ήδη ξεκινήσει να πραγματοποιείται μέσω της οικονομικής και λειτουργικής «ασφυξίας» που προκαλούν τα διάφορα και αλλεπάλληλα νομοθετήματα.
Η προβληματική έως ανύπαρκτη σε πολλές περιπτώσεις στελέχωση των δήμων με μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό, έχει καταστήσει τις τοπικές εξουσίες έρμαια των εργολάβων και τις υπηρεσίες των δήμων «ελλειμματικές» ως προς το προσωπικό, με αποτέλεσμα οι διαρκώς προκηρυσσόμενες θέσεις εργαζομένων «ορισμένου χρόνου» να λειτουργούν μόνο ως «βελτιωτικός δείκτης – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ και ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ - πτώσης του ποσοστού της ανεργίας» και να συντηρούν το πελατειακό σύστημα. Και εδώ η ευθύνη της πλειοψηφίας των δημάρχων είναι τεράστια, καθώς, ουδέποτε έχουν μέσω των συλλογικών τους οργάνων (ΚΕΔΕ, ΠΕΔΑ) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙ - «στηλώνοντας τα πόδια» - μόνιμες θέσεις εργασίας προκειμένου να λειτουργούν ομαλά και αποτελεσματικά οι δήμοι, χωρίς πίεση των εργαζομένων τους «για να βγει διπλάσια ή τριπλάσια δουλειά» λόγω έλλειψης ικανού (αριθμητικά) ποσοστού εργαζομένων. Και αυτό πολύ εύκολα θα γινόταν με μια – έστω πρόχειρη – καταγραφή του υπάρχοντος μόνιμου προσωπικού και των αναγκών (σε προσωπικό) ενός ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ αριθμού απαραίτητων προσλήψεων. Το πρόβλημα δεν λύνεται με συμβασιούχους και μερικά άθλια προγράμματα εργασίας από τον ΟΑΕΔ.

Έχουν καταντήσει οι δημοτικοί υπάλληλοι να είναι τα εκτελεστικά όργανα της κεντρικής εξουσίας, να είναι «μεσάζοντες» (για τους ιδιώτες) των περισσοτέρων προγραμμάτων ΕΣΠΑ, να κάνουν τα Σώματα Ασφαλείας, να κάνουν – μόνο αυτοί - τις εκλογές, να πληρώνουν προνοιακά επιδόματα λες και είναι ασφαλιστικά ταμεία και να είναι έρμαια της απαράδεκτης, άχρηστης και διαρκώς μεταβαλλόμενης  νομοθεσίας - πολυνομίας.
Και χωρίς να το θέλουν οι δήμαρχοι, συντελούν στη δημιουργία μεγάλων γραφειοκρατικών υπηρεσιών, δυσλειτουργικών και απρόσωπων.

Τα προβλήματα στην Τ.Α. δεν είναι μόνο παλιά αλλά, δυστυχώς, διογκώνονται.
Αυτό που κατά την ταπεινή μας άποψη θα πρέπει να γίνει είναι, να μεταθέσει ο νομοθέτης (ΟΦΕΙΛΕΙ - εκ των πραγμάτων να το κάνει) σημαντικές και δύσκολες δραστηριότητες στις οποίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν οι δήμοι, ή υποθέσεις για τις οποίες επιβάλλεται λήψη απόφασης που υπερβαίνει τις δυνατότητες των δήμων. Και στην περίπτωση που ο νομοθέτης δεν προχωρήσει σε ένα «γενναίο» ανασχηματισμό και μια απαιτούμενη διαμόρφωση καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και ευθυνών, τότε είναι αναγκαία μια ουσιαστική παρέμβαση των δημάρχων που θα βασίζεται στη λογική του «ο δήμος αναλαμβάνει μόνο αρμοδιότητες που μπορεί να υποστηρίξει, με το υπάρχον μόνιμο προσωπικό και την υλικοτεχνική υποστήριξη».

Το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο εσωτερικών, μεταξύ άλλων, αυξάνει τον αριθμό των εργαζομένων που θα μπορούν να προσληφθούν στους Δήμους και τις περιφέρειες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή να συνάπτουν σύμβαση μίσθωσης έργου.

Αντί να προσλάβουν μόνιμο προσωπικό στους Δήμους και τις Περιφέρειες, για τις πάγιες καθημερινές ανάγκες των υπηρεσιών, αυξάνουν τους συμβασιούχους...
Με τέτοιου είδους ρυθμίσεις, μειώνεται η μόνιμη σταθερή εργασία και να αυξάνεται η ελαστική, φτηνή  και εκ περιτροπής εργασία. 
΄Ηδη, οι περισσότεροι δήμοι έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες για...αρθρόες προσλήψεις συμβασιούχων (συμβάσεις 2μηνες, 4μηνες, 8μηνες...), συντηρώντας, έτσι, την αέναη "ομηρεία" των εργαζομένων αλλά και τη ΜΗ λειτουργικότητα της αυτοδιοίκησης. Οι εργαζόμενοι με  συμβάσεις γνωρίζουν ότι θα τους χρησιμοποιήσουν για μερικούς μήνες, θα καλύψουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες  των υπηρεσιών  και στη συνέχεια  θα τους πετάξουν στον καιάδα της ανεργίας. Για να έρθει ο επόμενος άνεργος και  μετά από ένα διάστημα ανεργίας, μπορεί να επιστρέψει ως νέος συμβασιούχος. Αυτό είναι το παρόν και το μέλλον που επιφυλάσσουν στον κόσμο της εργασίας.

Είναι γνωστό ότι τα χρόνια των μνημονίων, η απαγόρευση προσλήψεων μόνιμου προσωπικού στο δημόσιο και στους ΟΤΑ, αποτέλεσε και αποτελεί στρατηγική επιλογή του ΣΕΒ και των ιδιωτών, που εφαρμόζεται από όλες τις κυβερνήσεις και τα κόμματα που κινούνται στα πλαίσια  της αποδοχής της της συνεχιζόμενης εργασιακής... "αναδιάρθρωσης". Σε αυτό το αντεργατικό έργο, συμβάλουν και οι δημοτικές αρχές που εφαρμόζουν αυτή την πολιτική. Και από την άλλη, με παρεμβάσεις που δημιουργούν μόνο εντυπώσεις και προβλήματα στους εργαζόμενους, επιχειρούν να παρέμβουν "ωμά" στη διαδικασία της "Κινητικότητας" των υπαλλήλων, χύνοντας κροκοδείλια δάκρυα και διαμαρτυρόμενοι ότι "αδειάζουν οι δήμοι"...χωρίς να εξηγούν ΓΙΑΤΙ αδειάζουν... Για αποκλιμάκωση, αραίωση ή μεταβίβαση αρμοδιοτήτων...ουδέν λόγος βεβαίως, βεβαίως...

Όπου φύγει ...φύγει

΄Ετσι, οι υπάλληλοι των δήμων, φεύγουν κατά δεκάδες προς άλλες υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου τομέα, προκειμένου να "γλυτώσουν" από τις ΥΠΕΡΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ και τη συνεχή υπερφόρτωση καθηκόντων και αντικειμένων στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Δείτε στον παρακάτω πίνακα μια απλή αποτύπωση των θέσεων στους Κύκλους Κινητικότητας 2018 & 2019:


Αυτό, αν κάποιοι κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, οδηγεί εκ του ασφαλούς στην ιδιωτικοποίηση των δήμων...

Στο μεταξύ, "φορτώνουμε" τους δήμους και με άλλα αντικείμενα που δεν είναι δυνατό να γίνονται και δεν καταλαβαίνουμε ΓΙΑΤΙ οι δήμοι - όπως προτείνεται από ειδικούς - πρέπει να αναλάβουν το μεγαλύτερο κομμάτι, π.χ.,  της υγειονομικής πολιτικής : https://www.localit.gr/site/archives/202308
Πάγια θέση της Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης ήταν η αποκέντρωση μέρους της Υγειονομικής Πολιτικής. Στο τακτικό της συνέδριο, τον Δεκέμβριο του 2018, μεταξύ άλλων, η ΚΕΔΕ πρότεινε τη μεταφορά στους Δήμους των δομών πρόληψης και των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, περιλαμβανομένων των Κέντρων Υγείας (ιδίως των αστικού τύπου), πλην του υγειονομικού προσωπικού τους.  Δηλαδή...η ανοργανωσιά σε όλο της το μεγαλείο...Αρκεί να "φύγει από πάνω μας η ευθύνη"...

Και συνεχίζουμε...Και στα τροχαία ατυχήματα οι υπάλληλοι των Δήμων
https://www.epoli.gr/troxaia-atyximata-ypalliloi-dimwn-a-115768.html?category_id=51

Κάτι άλλο, κύριοι;

Οι υπάλληλοι της Αυτοδιοίκησης σε αριθμούς – Ποια στοιχεία δημοσίευσε το ΥΠΕΣ
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία για το ανθρώπινο δυναμικό της Δημόσιας Διοίκησης που δημοσίευσε το Υπουργείο Εσωτερικών*οι αποχωρήσεις και συνταξιοδοτήσεις τακτικού προσωπικού από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης το 2019 (Ιανουάριος έως και Αύγουστος) ανήλθαν σε 1.259.Το ίδιο χρονικό διάστημα, οι προσλήψεις και μεταφορές από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα στους ΟΤΑ ήταν 877.
Τα ανωτέρω νούμερα, όσον αφορά συνολικά τη Δημόσια Διοίκηση ανέρχονται αντιστοίχως σε 6.041 αποχωρήσεις έναντι 4.359 προσλήψεων/μεταφορών.

Το τακτικό προσωπικό των ΟΤΑ και συνολικά της Δημόσιας Διοίκησης (εκτός ΝΠΙΔ) εντός του 2019 διαμορφώθηκε ως εξής:

ΜΗΝΑΣ
ΟΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ
Ιανουάριος
82.944
564.356
Φεβρουάριος
82.895
564.253
Μάρτιος
82.860
564.741
Απρίλιος
82.913
564.900
Μάιος
82.865
564.823
Ιούνιος
82.831
564.941
Ιούλιος
82.883
564.787
Αύγουστος
83.055
566.765

Στο τακτικό προσωπικό περιλαμβάνονται στοιχεία “των μόνιμων υπαλλήλων/λειτουργών, των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των απασχολουμένων με έμμισθη εντολή και των υπαλλήλων επί θητεία που μονιμοποιούνται με την λήξη της (Μέλη ΔΕΠ, Ιατροί ΕΣΥ, Ειδικοί Φρουροί)”.

Το έκτακτο προσωπικό της Δημόσιας Διοίκησης (εκτός ΝΠΙΔ) τον Ιούνιο ανερχόταν σε 105.267, εκ των οποίων οι ορισμένου χρόνου – συμβάσεις έργου - ωρομίσθιοι ήταν 103.213 και οι μετακλητοί 2.054. Τον Αύγουστο το πλήθος διαμορφώθηκε σε 71.927 (69.905 και 2.022 αντιστοίχως).

Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι


Κλείνοντας προς το παρόν αυτό το τεράστιο ζήτημα, θα θέλαμε να επαναλάβουμε ότι, η κυβέρνηση βρήκε την ευκαιρία να πετάξει ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ σε ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΕΝΕ ΠΟΤΕ Ο Χ Ι…
Έτσι, μετά την ευθύνη για τη σωστή λειτουργία σχολείων και Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών – που θα έπρεπε να είναι αρμοδιότητα του Υπ. Παιδείας, μετά την Πολιτική Προστασία – που θα έπρεπε να είναι αρμοδιότητα του Υπ. Εσωτερικών ή της αστυνομίας ή της Πυροσβεστικής, μετά τα γήπεδα και τα στάδια – που θα έπρεπε να είναι αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με τους δήμους που ανήκουν (τα γήπεδα), μετά τα αδέσποτα – που θα έπρεπε να είναι αρμοδιότητα των φιλοζωϊκών εταιρειών, μετά τα κοινωνικά επιδόματα – που θα έπρεπε να είναι αρμοδιότητα των ασφαλιστικών ταμείων και του Υπ, Υγείας & Πρόνοιας, τώρα θα ΠΑΣΣΑΡΟΥΜΕ ΚΑΙ την Πρωτοβάθμια Υγεία και ότι άλλο προκύψει στους δήμους, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη ασφυξία στους εργαζόμενους που είναι ήδη επιφορτισμένοι με πολλαπλά αντικείμενα εργασίας. Κατ’ αυτό τον τρόπο…ΓΙΑ ΟΛΑ ΘΑ ΦΤΑΙΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΜΠΕΛΗΔΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ!!! 

Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι

Αν δεν κόψουμε εμείς τον αέρα σε όλους όσοι λογαριάζουν να «προσφέρουν υπηρεσίες στον πολίτη» ΑΠΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ, κανένας άλλος δεν θα το κάνει για εμάς.

Αυτό που ΑΥΤΟΙ θα κάνουν, είναι να φορτώνουν το γαϊδούρι με ακόμη περισσότερα πράγματα, δέματα, ευθύνες (που δεν μας αναλογούν) και σαμάρια.

πρΟΤΑση


* Δεδομένα του ανθρωπίνου δυναμικού στους κάτωθι Πίνακες:

- Συνολικά Στοιχεία ανά μήνα για το έτος 2019
- Στοιχεία Προσλήψεων - Αποχωρήσεων 2019
- Μηνιαία Στοιχεία Αυγούστου 2019
- Στοιχεία Ιανουαρίου-Μαρτίου 2019 καθώς και προηγούμενων ετών
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();